Régebbi bejegyzések:

Kategória leírás

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/mentor-mentoralas/ A mentor az a nagy tapasztalattal és szakmai elismertséggel rendelkező személy, aki a mentorált fejlődésének elősegítését szem előtt tartva nyújt segítséget, iránymutatást, erős kötődéssel jellemezhető bizalmi kapcsolat keretében. [1] A mentorálás informális, azaz természetes, illetve formális, szervezett keretek között történhet. Informális mentorálás egy fiatal és egy felnőtt (nemTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/meres-es-ertekeles-a-kozossegfejlesztesben/ A közösségfejlesztési folyamatok eredményeinek és hatásainak mérése olyan módon lehetséges, hogy a mérendő, értékelendő számszerű indikátorokat és a kvalitatív vagy puha mutatókat, illetve azok mérésének, értékelésének módszereit már a folyamat tervezésének szakaszában rögzítjük, s ezeket a folyamat megfelelő pontjain megvizsgáljuk. A közösségfejlesztésben a kvantitatív, jelenléti ívekkel, események, programokTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/tarsadalmi-mobilitas/ Társadalmi mobilitásnak nevezzük az egyén, illetve a család társadalmi helyzetének megváltozását. Róbert Péter szerint: “a mobilitás egyrészt jelentős mértékben, mint önérték jelenik meg, egy normatív szemlélet következményeként, amely szerint a társadalom nyitottsága szorosan kapcsolódik demokratikus mivoltához. …Másrészt a társadalmi mobilitás értéke és értelme megadható funkcionalista alapon is. EszerintTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/muzealis-intezmeny/   A törvényben meghatározott, a kulturális javak védelmével összefüggő célok megvalósításának legfontosabb letéteményesei a muzeális intézmények. A muzeális intézmény: a társadalom szolgálatában áll, a közösség számára nyilvános, a közösségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart,  alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, a kulturális javakhoz széles körű és egyenlőTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/muzeumpedagogia/ A múzeumpedagógia oktató, nevelő és ismeretterjesztő céllal közvetíti a látogatók számára a múzeumokban felhalmozott tudást és ismereteket, az életkori sajátosságoknak és a célcsoportnak megfelelő módszerekkel. A múzeumpedagógiai tevékenységek célja, hogy a múzeumok gyűjteményei, kiállításai értelmezhetővé és hasznosíthatóvá váljanak a látogatók, kiemelten a formális oktatásban részt vevő gyermek- ésTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/muzeumandragogia/   A múzeumandragógia a múzeumok, a muzeális jellegű intézmények, civil közösségek, a kulturális örökség védelmével, őrzésével megbízott szervezetek felnőttképzési, felnőttoktatási tevékenységének lehetőségeit, a felnőttek tanulásának feltételeit vizsgálja, valamint azokat a törvényszerűségeket igyekszik feltárni, amelyek intézményes vagy intézményen kívüli múzeumi keretek között hatékonyabbá tehetik a felnőtt egyének, a felnőttTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/muvelodo-kozosseg/ A művelődési érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő – jogi személyiség nélküli – lakossági csoport. [1] Célja a hasonló érdeklődésű (korú), foglalkozású emberek közös művelődése, társas együttléte, szórakozása. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt, sokszor önkéntes munkájukkal támogatvaTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/onkormanyzatisag/ Köznapi értelemben az önkormányzat: az állam valamely egységének önálló, saját hatáskörű intézkedést biztosító köz­igazgatási helyzete. Ilyennel felruházott települési egység; valamely testületnek, közösségnek az a joga, hogy ügyeit önállóan intézheti. [1] A jogi definíció szerint “A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényreTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/onszervezodes/ Az önszerveződés a lakóhely, munka, tanulás vagy érdeklődés/érdekek, továbbá értékek, valamely ügy kapcsán (lazán vagy szorosabban) összetartozó emberek körében meginduló szerveződés, amely „magától”, az érintettek közül valaki-valakik kezdeményezésére indul be és szerveződik tovább, fejlesztői segítés nélkül, vagy kevés fejlesztői rásegítéssel. A közösségi cselekvés tehát nagy közösségi hozzájárulással megyTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/szellemi-kulturalis-orokseg/   Olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint az ezekkel összefüggő eszköz, tárgy, műalkotás és kulturális színhely -, amelyet közösségek, csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként elismernek. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség – amelyet a közösségek, csoportok a környezetükre, a természettel való kapcsolatukraTovább olvasom