Mentor, mentorálás [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/mentor-mentoralas/

A mentor az a nagy tapasztalattal és szakmai elismertséggel rendelkező személy, aki a mentorált fejlődésének elősegítését szem előtt tartva nyújt segítséget, iránymutatást, erős kötődéssel jellemezhető bizalmi kapcsolat keretében. [1]

A mentorálás informális, azaz természetes, illetve formális, szervezett keretek között történhet. Informális mentorálás egy fiatal és egy felnőtt (nem szülő) között spontán módon alakul ki, kapcsolatuk a személyiségfejlődés pozitív irányú befolyásolását teszi lehetővé. A mentorálással foglalkozó szakirodalomban a kapcsolat ezen típusa leginkább egy olyan optimális viszonyítási pontként jelenik meg, amelyhez a formális mentorálásnak közelíteni kellene. [2]

A formális mentoráláson belül a következő formák különböztethetők meg: [3]

  • tradicionális mentorálás: egy felnőtt mentorál egy fiatalt,
  • csoportmentorálás: egy felnőtt több fiatalt mentorál,
  • csapatmentorálás: több felnőtt mentorál egy vagy több fiatalt,
  • kortárs mentorálás: fiatal mentorál fiatalt,
  • e-mentorálás: a mentor és a mentorált elsősorban interneten keresztül kommunikál.

A programokat gyakran a tevékenységek helyszíne szerint is megkülönböztetik, így létezik közösségi (community-based) mentorálás, amely nem kötődik helyhez és helyhez kötött (site-based) mentorálás, amely esetében a mentori tevékenységek nagy része konkrét intézményhez (például iskola, munkahely, vallási intézmény) köthető. A mentorprogramok számának gyors növekedése miatt további klasszifikációs törekvések is megfigyelhetők, melyek a programok objektív értékeléséhez kívánnak segítséget nyújtani. [4]

Hogyan fejti ki hatását a mentori kapcsolat?

Rhodes, Spencer, Keller, Liang és Noam [5] a kapcsolat hatását vizsgáló kutatások számára létrehozott modelljükben a mentorálás jótékony hatását három terület szerint csoportosítják:

  1. a mentorral átélt társas helyzetek és rekreációs tevékenységek a mentorált érzelmi jóllétében és szociális kapcsolataiban éreztethetik kedvező hatásukat;
  2. a közös tanulás, illetve az intellektuálisan kihívó helyzetek, párbeszédek a kognitívfejlődést segíthetik;
  3. míg a mentor által kínált szerepmodell az identitás fejlődését befolyásolhatja pozitívan.

Irodalomjegyzék:

[1] Freedman, M. (1992). The Kindness of Strangers. Reflections on the Mentoring Movement. Philadelphia, PA: Public/Private Ventures
[2] Zimmerman, M. A. – Bingenheimer, J. B. – Behrendt, D. E. (2005). Natural mentoring relationships. In: DuBois, D. L. – Karcher, M. J. (szerk.): Handbook of youth mentoring. Sage Publications, London. 143– 157.
[3] Sipe, C. L. (2005). Toward a typology of mentoring. In: DuBois, D. L. – Karcher, M. J. (szerk.): Handbook of youth mentoring. Sage Publications, London. 65–80.
[4] Sipe, C. L. – Roder, A. E. (1999). Mentoring schoolage children: a classification of programs. Prepared for the Public Policy Council of The National Mentoring Partnership. Public/Private Ventures
[5] Rhodes, J. E. – Spencer, R. – Keller, T. E. – Liang, B. – Noam, G. (2006). A model for the influence of mentoring relationships on youth development. Journal of Community Psychology, 6. 691–707.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató