Muzeális intézmény [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/muzealis-intezmeny/

 

A törvényben meghatározott, a kulturális javak védelmével összefüggő célok megvalósításának legfontosabb letéteményesei a muzeális intézmények.

A muzeális intézmény:

 1. a társadalom szolgálatában áll,
 2. a közösség számára nyilvános,
 3. a közösségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart,
 4.  alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
 5. a kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosít.

A muzeális intézmény rendelkezik a szakmai besorolása szerinti követelményszint biztosításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, amely által ellátja az e törvényben meghatározott feladatokat.

A muzeális intézmény a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:

 1. a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
 2. biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
 3. kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
 4. közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
 5. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
 6. elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
 7. turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.
Forrás: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – a hatályos változat szerint