Impresszum

Tulajdonos

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás c., EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú projekt konzorciuma:

 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (projektgazda, konzorciumvezető)

Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
Postacím: 2001 Szentendre Pf.: 63.
Telefon: +36 26 502 576
E-mail: cselekvokozossegek@sznm.hu

 

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
Telefon: +36 1 611 7500
E-mail: titkarsag@nminkft.hu

 

Országos Széchényi Könyvtár

Cím: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Postacím: 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület
Telefon: +36 1 224 3882
E-mail: cselekvokozossegek@oszk.hu

Üzemeltető:

Országos Széchényi Könyvtár

Cím: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Postacím: 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület
Telefon: +36 1 224 3882
E-mail: cselekvokozossegek@oszk.hu

A projektről:

Átfogó cél:

A társadalmi aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése

 

Projektcélok:

A kulturális intézmények egyedi eszközeivel folyamatos szakmai-módszertani támogatás biztosítása a települések és azok kulturális intézményei, és/vagy civil szervezetei számára társadalmi kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához.

 

Projektelemek:

Projekt előkészítés: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, jogi szakértés

Projektmenedzsment: 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projektasszisztens

Projekt szakmai megvalósítása: online vezetői információs és monitoring rendszer elkészítése, kulturális intézmények kiválasztási szempontrendszerének kidolgozása, módszertani fejlesztések megvalósítása, kulturális közösségfejlesztő mentorok felkészítése, kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat kialakítása és működtetése, kulturális intézmények együttműködésének elősegítése, játékosítás elvére épülő online alkalmazás fejlesztése, tanulmányutak, szakmai műhelyek szervezése, kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmiasítására, érintett települések képviselőinek érzékenyítése, monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységek megvalósítása, kommunikációs és disszeminációs tevékenységek elvégzése, könyvvizsgálat.

Horizontális tevékenységek: horizontális követelmények, a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elvárások betartása.

Tájékoztatás, nyilvánosság: a támogatás kötelező tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységeinek ellátása.

 

Projekt költségvetés:

EFOP 1. prioritás kiemelt projekt támogatása (100%): bruttó 3 milliárd Ft

 

Projektütemezés:

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 09. hó 16. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 09. hó 15. nap.

Projekt eredmények:

Indikátor:

360 db, mentorok által gondozott helyi közösség

 

Szakmai eredmények:

360 db, módszertani fejlesztéssel elért település, településrész

72 fő, a településekhez, településrészekhez kapcsolódó mentorhálózatban tevékenykedő kulturális közösségfejlesztő mentor

54 db társadalmiasítottan működő intézmény

420 fő, a közösségi fejlesztésekkel kapcsolatos képzéseken részt vevő kulturális intézményben dolgozó szakember