Régebbi bejegyzések:

Kategória leírás

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kozossegi-reszvetel/   A részvétel olyan aktus vagy folyamat, melynek során az információáramlásból vagy a társadalom működéséből kimaradó emberek közvetlenül bekapcsolódnak a társadalmi, közösségi, politikai és kulturális életbe, bevonódnak a közjóért folytatódó közösségi cselekedetekbe, és beleszólnak az őket érintő döntések meghozatalába is, hogy ezen keresztül javítsák az értük létrejött intézmények (közösségi szokások, civil szervezetek,Tovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/reszvetel/ Lásd: közösségi részvétel A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/telepules-telepulesresz-terseg/   A TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívás tárgyát képező közösségfejlesztési folyamatok célterülete lehet egy település teljes egésze vagy annak egy része (településrész) vagy több település (térség). E pályázati felhívás keretében településrészként értelmezendő az egy településen belüli vagy annak külterületén elhelyezkedő,Tovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/beiratkozott-olvaso/ Beiratkozott olvasó (érvényes regisztrációval rendelkező használó): az a könyvtárhasználó, akinek adatait a könyvtár nyilvántartásba vette, és ennek alapján használhatja a könyvtár szolgáltatásainak egy részét vagy egészét. Kapcsolódó fogalmak: könyvtárhasználó közművelődési intézmények rendezvényeinek látogatója múzeumlátogató Irodalomjegyzék: KSH STADAT Módszertani információk. 2.7. KULTÚRA. http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz27.html A szócikk alapját képező dokumentum: KözösségfejlesztésTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/konyvtarhasznalo/ A könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő személy vagy szervezet. Kapcsolódó fogalmak: beiratkozott olvasó közművelődési intézmények rendezvényeinek látogatója múzeumlátogató Irodalomjegyzék: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – a hatályos változat szerint A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kozmuvelodesi-intezmenyek-rendezvenyeinek-latogatoja/ A közművelődési intézmények rendezvényeinek látogatója az a személy, aki a közművelődési intézmények bármely rendezvényén (beleértve ezen intézmények ismeretterjesztő tevékenysége, alkotó művelődési közösségek tevékenysége, klubok, körök, szakkörök tevékenysége keretében szervezett rendezvényeket és a kiállításokon, műsorokon, rendezvényeken résztvevőket) részt vesz. A látogatók számánál minden személyt annyiszor vesznek figyelembe, ahány rendezvényenTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/muzeumlatogato/ Az a személy, aki a múzeum kiállításainak bármelyikén részt vesz. Kapcsolódó fogalmak: könyvtárhasználó közművelődési intézmények rendezvényeinek látogatója beiratkozott olvasó Irodalomjegyzék: KSH STADAT Módszertani információk. 2.7. KULTÚRA. http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz27.html A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató