Régebbi bejegyzések:

Kategória leírás

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kozossegi-muzeum/   Közösségi múzeum az az intézmény, ahol a muzeális intézmény tevékenységének tervezésében, a működésének megvalósításában és értékelésében a település, a helyi közösség lakosai, civil szervezetei tevékenyen részt vesznek, és a közösségi részvételen alapuló működés megjelenik az intézmény belső működését meghatározó dokumentumokban. Arapovics Mária (2018): Közösségi múzeum – aTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kulturalis-ertektar/   Az akcióterületen közösségi részvétellel felszínre kerülő helyi értékek számba vétele, amely alapját képezi az adott településen, településrészen elinduló társadalmi, illetve gazdaságfejlesztési folyamatoknak. A helyi értékek 8 kategóriába sorolhatóak: agrár -és élelmiszergazdaság; egészség és életmód; épített környezet; ipari és műszaki megoldások; kulturális örökség; sport; természeti környezet; turizmus ésTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kulturalis-javak/   Az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei, és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével –, a művészeti alkotások. Forrás: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és aTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kulturalis-kozossegfejlesztes/ Kiindulópontja a közösség és annak létező és lehetséges kulturális értékei: azok feltárása, tudatosítása, mozgásba hozása, megújítása és átörökítése a helyi közösségek és a kulturális intézmények aktív részvételével, együttműködésében. Célja a kulturális aktivitásra, helyi kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, a kulturális részvétel fejlesztése. Mindezzel hozzájárul aTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kulturalis-kozszolgaltatas/   A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturálisTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kulturalis-orokseg/   Azon múltból örökölt értékhordozó források együttese, amelyeket az emberek – függetlenül a tulajdonviszonyoktól – a saját állandóan fejlődő értékeik, hiedelmeik, hitük, tudásuk és hagyományaik tükröződéseként és kifejeződéseként határoznak meg. Magában foglalja a környezet mindazon vonatkozásait is, amelyeket az idők folyamán az ember és az egyes helyszínek közöttiTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kulturalis-szegenyseg/   A szegénység minden esetben egyfajta hiányként, deprivációként jelentkezik.  Klasszikus értelemben a materiális javaktól való megfosztottság kifejezésére használjuk. A szegénység, bár önmagában is súlyos hátrány, meglétéből további hiányokra is következtethetünk és további hiányokat is okoz. Ez a lehetőségek beszűkülését és ezzel együtt a társadalmi tőke csökkenését, illetve aTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kulturalis-turisztikai-attrakcio/   A kulturális turizmus, mint turisztikai termék magja, központi eleme a vonzerő vagy attrakció, amely kiváltja a kereslet érdeklődését, és amelyre ráépül egyrészt – közvetlenül – a vonzerő feltárását, értékesítését lehetővé tevő turisztikai infrastruktúra, másrészt – közvetetten – a turista tartózkodását és fogyasztását lehetővé tevő turisztikai szuprastruktúra. ValóbanTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/leveltar/   A maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat – ideértve a tudományos és igazgatási feladatokat is – végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár; nyilvános magánlevéltár: a természetes személy, valamint a nemTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/melyszegenyseg/ A Világbank definíciója szerint mélyszegénységben él az az ember, aki naponta 1,90 USA dollárnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik. A jelenség azonban ennél jóval összetettebb, nem mérhető és jellemezhető pusztán a jövedelem dimenziójában. A mélyszegénység fogalmát a Havas Gábor által összeállított kritériumrendszer írja körül a legtalálóbban. Eszerint azokat a közösségeket,Tovább olvasom