Önszerveződés [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/onszervezodes/

Az önszerveződés a lakóhely, munka, tanulás vagy érdeklődés/érdekek, továbbá értékek, valamely ügy kapcsán (lazán vagy szorosabban) összetartozó emberek körében meginduló szerveződés, amely „magától”, az érintettek közül valaki-valakik kezdeményezésére indul be és szerveződik tovább, fejlesztői segítés nélkül, vagy kevés fejlesztői rásegítéssel. A közösségi cselekvés tehát nagy közösségi hozzájárulással megy végbe.

Amikor a közösségfejlesztési tevékenységet „mozgalomként” értelmezzük, arra gondolunk, hogy a jó közösségfejlesztési folyamat helyi mozgalom, amelyben a folyamatosan aktivizálódó lakosság keresi a maga hozzájárulási lehetőségeit a közösség életminőségének javításához, létrehozza saját intézményeit és együttműködési struktúrákat alakít ki. A közösségi fejlesztésben folytonosan újabb és újabb egyének és csoportok aktivizálódnak a folyamat kritikájaként vagy alternatívájaként, s e közösségi szereplők állandóan új helyzeteket teremtenek, megváltoztatva a tervezési, döntési és kontroll-mechanizmusokat. A mozgalom kifejezést az önszervező közösségi munka értelmében használjuk, mely állandóan mozog, változik, él, cseréli hangsúlyait és a megvalósítók köre is állandóan változik. A kulturális, közművelődési folyamatokban is ebben az értelemben használjuk a „mozgalom” kifejezést.  Az önszervező-köri mozgalmak, tankatalógusok és a rájuk épülő tanulókörök, a szívesség-szolgálatok, az önkéntes szolgálatok, a KÖR-mozgalom (Közösségi Önsegítő Rendszer), de a helytörténeti, településszépítő, környezetvédő, természetvédő és érdekvédő mozgalmak is gazdagítják ezt a kört. [2]

Az önszervező közösségi cselekvés beindulását, a kezdeményezést fejlesztő-munkával is érdemes olykor serkenteni, ösztönözni, biztatni, például a helyi tudás feltárására és cseréjére, vagy a közösségi segítés megvalósítására. (ld. a bevonás, és a részvétel-közösségi részvétel szócikkeket is!) [1]

Irodalomjegyzék:

[1] Vercseg I. (2011). Közösség és részvétel. A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete. Budapest, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület és ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék könyvsorozata

[2] Vercseg I. (2004). Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. In Parola füzetek. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete. www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0a84037251c6a630c1257075002e65aa/c25665214fdbda8ec1256f1800529729?OpenDocument

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató