Önkéntesség – kilépés, fluktuáció

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/onkentesseg-kilepes-fluktuacio-szerkesztheto/

 

Gyakorló önkéntes koordinátorok számára az egyik legnehezebb helyzet az, amikor az önkéntes – akár önszántából, akár a koordinátor vagy a szervezet kérésére – távozik. Mindkét esetet a személyes, érzelmi kötődés és az érzelemkezelés nehézsége árnyalja.

Természetesen sokkal könnyebb megválni egy önkéntestől, ha úgy távozik, ahogy érkezett, vagyis szabad akaratából. Ugyanakkor a pótlása kihívást jelenthet, és lesújtó lehet a sorok között a szervezetünk esetleges kritikáját kiolvasni.

 

Mindenképpen segít egy ilyen helyzetben, ha kilépési interjút készítünk az önkéntessel, ahol feltárjuk az alábbiakat:

 

  • Mi a döntése oka?
  • Mióta fontolgatta a kilépést?
  • Van-e bármilyen javaslata nekünk, koordinátorok számára?
  • Van-e bármilyen meglátása, észrevétele, ami hasznos lehet számunkra?

 

Ennél keményebb dió, amikor koordinátorként nekünk kell közölnünk egy személlyel, aki ráadásul szabad akaratából, fizetség elfogadása nélkül segítette a szervezet munkáját, hogy nem kívánunk vele tovább együttműködni. Egy ilyen döntés mindig alapos megfontolást és alapos indoklást igényel. Nem a rémhírekből ismert munkaügyi perek miatt, hanem sokkal inkább az egyén önbecsülése, továbbsegítése miatt, illetve szervezetünk feddhetetlenségének és jó hírének megőrzése érdekében. Az ilyen esetek szerencsére ritkán fordulnak elő (mint a fehér holló), ugyanakkor váratlanul érhetnek bennünket. Ezért mindenképpen érdemes előrelátóan felkészülni a legrosszabbra is.

 

Tipp: a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Kézikönyvébe az Önkéntes Program működésének első tíz évében az alábbi passzusok kerültek bele a megtörtént események lekövetése érdekében.

Az önkéntes jogviszony megszüntetése

Felmondás: az önkéntes szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja.

Kilépés: A jogviszony megszűnését lehetőség szerint egy kilépési interjú előzi meg.  Ezen  interjú keretében felmérjük,  hogy  az önkéntes milyen  okból hagyja el a programot, a jövőre való tekintettel lehet-e ezen változtatni. Amennyiben személyes találkozásra nincs lehetőség, egy kilépési kérdőívet küldünk az önkéntesnek, amelynek kitöltésével és visszaküldésével ugyancsak hozzájárulhat programunk  fejlesztéséhez.

Kizárás: vállalásait legalább két egymást követő alkalommal értesítés nélkül nem teljesítő, vagy 30 perccel túli késéssel teljesítő, önkéntes hatáskörét túllépő, a múzeum elveit durván sértő, a kollégákkal vagy az önkéntes-társakkal összeférhetetlen magatartást tanúsító, vagy cselekményt elkövető önkéntes az Önkéntes Programból kizárható.

Elmaradás: amennyiben az önkéntes 2 hónapnál hosszabb ideig nem lép kapcsolatba a program koordinátorával, illetve a feladatterület felelősével, jogviszonyát a múzeum, a Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. és a Szépművészeti Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft megszünteti. Amennyiben a későbbiekben szeretne a programba visszalépni és azt az önkéntes koordinátor jóváhagyja, a visszalépő az újonnan belépőkre vonatkozó bevezető képzésen vesz részt – a koordinátorral egyeztetett rendben.

A jogviszony bármely okból történő megszűnését követően a korábbi önkéntes vállalja, hogy kitűzőjét visszajuttatja az önkéntes koordinátorhoz.
 
A szócikk alapját képező dokumentum: Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez