Önkéntesség – az önkéntes haszon

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/onkentesseg-az-onkentes-haszon-szerkesztheto/
 

Az önkéntesség egyéni és társadalmi haszna az alábbiakban foglalható össze [1]. Az önkéntes tevékenységből eredő haszon az önkéntes oldalán:

 • új készségek elsajátítása,
 • munkatapasztalat megszerzése,
 • szervezeti és munkakultúra megtapasztalása,
 • foglalkozások megismerése, pályaorientáció,
 • munkakapcsolatok kialakítása,
 • közösségi lét megélése,
 • az egyén számára egzisztenciális és mentális stabilitás biztosítása,
 • hasznosság érzése,
 • megbecsültség érzése,
 • önkifejeződés,
 • önjutalom,
 • rekreáció,
 • személyiségfejlesztés,
 • formális és informális tanulás.

 

Az önkéntes tevékenység társalmi-közösségi haszna:

 

 • a társadalmi integráció,
 • a csoportba bevonódás segítése,
 • a kiilleszkedés csökkentése,
 • a csoport normarendszerének, az intézménynek és a szervezeti lojalitásnak az erősítése,
 • a közösségi alapok megszilárdításának segítése,
 • esélyegyenlőség növelése,
 • társadalmi tőkeképződés: formális és informális kapcsolatok építése és gazdagítása három vonatkozásban: kliensekkel (akikért), más önkéntesekkel (akikkel), a hivatalos intézményekkel és képviselőikkel,
 • a csoport térben-időben lejátszódó feladatteljesítményei, az önkéntesség tervének teljesítése,
 • gazdasági haszon,
 • szocializációs és mentálhigiénés haszna, a társadalmi érzékenység és felelősségvállalás növelése, megkülönböztetetten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok irányába,
 • politikai haszna: demokratikus állampolgári értékek erősítése, modelladás.

Az önkénteseknek nyújtott jutalmak

Az önkénteseknek nyújtott juttatások egy része ahhoz szükséges, hogy az önkéntesek biztonságban végezhessék feladataikat, legyen megfelelő munkaeszközük, védőfelszerelésük. A fogadó szervezet köthet felelősségbiztosítást is a munkavégzéssel összefüggésben. Emellett a szervezet megtérítheti az önkénteseknek a tevékenységük kapcsán felmerülő költségeket is (útiköltség, telefon, étkezési és indokolt esetben lakhatási támogatás).

A juttatások másik részét jutalmaknak nevezzük: az önkéntesek motiválására, megtartására használjuk. Ezen szolgáltatások biztosításának lehetősége az önkéntesek feladatainak végzéséhez szükséges eszközöktől, körülményektől és a fogadó szervezet lehetőségeitől függ.

Mindenképpen ügyelni kell a juttatások és jutalmak követhetőségére, pontos rögzítésére és jogcímére. Az utóbbi azért különösen fontos, mert extra adózási kötelezettséget jelenthet, ha a mindenkori minimálbér egyhavi összegének 20%-át meghaladó mértékben kap egy fő önkéntes éves szinten jutalmat.

 

Tipp: A szentendrei Skanzen jutalmazási rendszere

 • Minden alkalommal: Egy péksütemény és egy ital
 • Harmadik alkalom után (3×8 óra): Belépőjegy két személyre
 • Ötödik alkalom után (5×8 óra): Családi belépőjegy
 • Nyolcadik alkalom után (8×8 óra): 20 % kedvezmény a Portéka boltban
 • Tizenötödik alkalom után (15×8 óra): Skanzen kártya 2 felnőtt részére
 • Huszadik alkalom után (20×8 óra): Évente egyszer, amennyiben valamilyen családi programot szervez az önkéntes a Skanzenben, a terület használati díjat elengedik részére.

Irodalomjegyzék:

[1] Fényes H. – Kiss G.: 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége. Debreceni Szemle, 2011, Debrecen, Debreceni Szemle Alapítvány. http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/156_2014-06-08.PDF (utoljára megtekintve: 2018.08.09.)

 
A szócikk alapját képező dokumentum: Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez