Kulturális közszolgáltatás [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/kulturalis-kozszolgaltatas/

 

 1. A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
 2. filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása,
 3. a kulturális örökség helyi védelme;
 4. a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

 1. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
 2. filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
 3. a helyi közművelődési tevékenység támogatása. [1]

A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

A nemzeti könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár. A fenntartói jogokat és kötelezettségeket a miniszter gyakorolja.

A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. [2]

A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása

Megyei jogú városban, fővárosi kerületben az önkormányzat a feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. Községekben az önkormányzat közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.

A települési önkormányzatok, a fővárosban a kerületi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a közművelődési intézmények, szervezetek és közösségek részére, művelődési céljaik megvalósítása, közművelődési tevékenységük elősegítése és fejlesztése érdekében, a miniszter a megyék, a fővárosi önkormányzat a főváros területén (a továbbiakban együtt: területi szint) a közművelődési támogatások koordinálásában részt vevő, közművelődési szakmai szolgáltató szervezet működéséről gondoskodik.

A miniszter és a fővárosi önkormányzat számára az e törvény szerinti területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezése és működési feltételeinek biztosítása kötelező feladat. [3]

Közművelődési közszolgáltatások: [4]

 1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítás;
 2. a közösségi- és társadalmi részvétel fejlesztése;
 3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása;
 4. hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;
 5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 6. a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítás;
 7. kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A kulturális örökség védelme:

A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára. [5]

Irodalomjegyzék:

[1] 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
[2] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – a hatályos változat szerint
[3] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – a hatályos változat szerint
[4] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – a módosítási javaslat szerint
[5] 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató