Kulturális szegénység [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/kulturalis-szegenyseg/

 

A szegénység minden esetben egyfajta hiányként, deprivációként jelentkezik.  Klasszikus értelemben a materiális javaktól való megfosztottság kifejezésére használjuk. A szegénység, bár önmagában is súlyos hátrány, meglétéből további hiányokra is következtethetünk és további hiányokat is okoz. Ez a lehetőségek beszűkülését és ezzel együtt a társadalmi tőke csökkenését, illetve a magas kultúra értelmében a kulturális fogyasztásból való kizáródást eredményezheti…

A kultúrát, mint egyfajta alkalmazkodási képesség, probléma- és konfliktuskezelési stratégiát kell értelmeznünk, amely alkalmassá teszi az egyéneket, csoportokat az integrációra. Ebben az esetben a kultúrát az ember és ember, ember és csoport, csoport és csoport közötti relációnak fogjuk fel, amely magában foglalja az emberek és a csoportok viszonyát az ideákhoz is. Normális esetben ez a relációrendszer úgy működik, hogy alkalmas probléma- és konfliktuskezelésre. Ennek hiánya sajátos deprivációként jelenik meg, ezt a megfosztott állapotot nevezzük kulturális szegénységnek.

Forrás: Dudás Katalin, G. Furulyás Katalin, Lada Zsolt, Lágler Péter az MMI Kutatási Főosztálya munkatársainak hipotéziseiből