Mélyszegénység [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/melyszegenyseg/

A Világbank definíciója szerint mélyszegénységben él az az ember, aki naponta 1,90 USA dollárnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik. A jelenség azonban ennél jóval összetettebb, nem mérhető és jellemezhető pusztán a jövedelem dimenziójában.

A mélyszegénység fogalmát a Havas Gábor által összeállított kritériumrendszer írja körül a legtalálóbban. Eszerint azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a (I) nagyon alacsony iskolázottság és (II) foglalkoztatási ráta, (III) erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, (IV) az ezekből következő súlyos szociális deficit és (V) a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi. [1] Ezek mellett megemlíthetjük az egyén és a közösség szociális kompetenciáinak súlyos hiányosságait is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a mélyszegénység nem egyéni probléma vagy jelenség: egész közösségeket, akár településeket érint, hiszen a mélyszegény állapot egyik fő indikátora (ld. fent) éppen az egyénéhez hasonlóan szélsőségesen szegény környezet, mely az egyén/család számára semmiféle anyagi vagy szociális támogatást vagy pozitív mintát nem tud nyújtani. Mindezek a tényezők elemi erővel gátolják az egyén harcát a mélyszegény állapot ellen; a kitörés folyamatos külső segítség és támogatás nélkül gyakorlatilag nem megvalósítható.

[1] Autonómia Alapítvány: A mélyszegénységben élők helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben – kutatási beszámoló (A TÁMOP 5.1.3 program hatástanulmánya
elsı adatfelvételének eredményei) – http://autonomia.hu/wp-content/uploads/2014/04/TAMOP-513-kutatas_1kor_Zarotanulmany.pdf

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató