Intézmények társadalmiasítása

A kategória alapját a Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése módszertani útmutatóból elkészített szócikkek adják. Az útmutató azt a célt szolgálja, hogy a társadalmiasított működési mód bevezetéséhez minél több kulturális intézmény, szakember érezzen kedvet. Célja továbbá, hogy az egyes intézményekben dolgozó szakemberek számára látható legyen: intézményük működésének mely elemét és miképpen szükséges, lehetséges és érdemes átalakítani annak érdekében, hogy az társadalmiasított formában működjön.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyek-tarsadalmiasitasa/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-glasgow-i-open-museum-szerkesztheto/   Úttörő múzeumi projektet indított el az 1990-es években a Glasgow-i Múzeumi Szolgálat. Az Open Museum projekt célja az volt, hogy a múzeum nyitottabbá váljon és elköteleződjön a helyi közösségek iránt. A korábbi, közösségeknek rendezett múzeumközpontú kiállítások tapasztalatai alapján a Glasgow-i Múzeum akkori igazgatója azt hirdette, engedni kell aTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-komaromi-mag-haz-szerkesztheto/ A Komáromban kialakított Mag-ház a „közösségi művelődés kívánatos rendszerének” modelljét alapul véve működő közösségi tér, amit az épület tulajdonos szervezetén (Élettér Egyesület) kívül további öt szervezet konzorciuma működtet és üzemeltet a civil önkormányzatiság és kontroll alapelvén. „A közösségi művelődés kívánatos rendszere” címmel állított össze szakpolitikai stratégiát Beke Pál ésTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/tarsadalmiasitas-szerkesztheto/   Az újkori magyar settlementet nyitott művelődési otthonnak nevezte el a két kezdeményező, Beke Pál és Varga A. Tamás (1975-től). Ez az intézmény is a settlement típusú tevékenységből, gondolatból fejlődött ki s vált a helyi önszerveződés központjává. A „nyitott ház” kísérlethez azok a művelődési otthonok és szakemberek csatlakoztak, akikTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-settlement-mozgalom-szerkesztheto/   A társadalmiasított intézményi működési mód egyik legrégebbi előképe a settlement. A settlementet – mai szavainkkal – egyrészt tekinthetjük közösségfejlesztő központnak, másrészt többfunkciós, integrált humánközszolgáltató intézménynek. A leghíresebbek a Kelet-Londoni Toynbee Hall (1884) és a chicagói Hull House (1889), nálunk pedig az Újpesti Szociális Főiskolai Telep (1914-1949). Igazi értelmiségiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-szikh-kiralysagok-muveszete-kozossegi-kiallitas-a-londoni-victoria-and-albert-museumban-szerkesztheto/   Több éves nemzetközi szakmai együttműködés eredményeként 1999-ben nyílt kiállítás a szikh khalsa alapításának 300. évfordulója alkalmából. A tárlat intézményi célja volt a dél-ázsiai származású közönség elérése is. A múzeum már a tervezési szakaszban számos partnerrel együttműködött. A műtárgyak felét a múzeum Szikh gyűjteményéből állították ki, míg a többiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-tarsadalmi-reszvetel-skalaja-szerkesztheto/   A közösségi művelődési és a muzeális intézmények, továbbá a könyvtárak tevékenységrendszere természetszerűleg eltér egymástól. E három intézményrendszernek, mind azok egésze, mind tevékenységeik tekintetében egymástól eltérő hagyományai vannak. Mindezek eredményeképp a megújulásukban, társadalmiasodásukban is, bár irányában azonos, de a gyakorlati megvalósítás tekintve más-más utat járnak. Annak érdekében, hogy útmutatónkTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-tarsadalmiasitas-hasznossaga-szerkesztheto/ Hivatásunk célrendszere mely alkotórészeinek eléréséhez segít hozzá minket a társadalmiasított működési mód? Mit nyerhetünk, tevékenységünk mely elemei gazdagodhatnak ezáltal? A válaszok sora végtelen lehet, meglátásunk szerint a főbb pontok azonban az alábbiak: újabb és újabb egyéneket, közösségeket [1] érünk el, ezáltal egyre szorosabb szálakkal kötődhetünk a helyi közösségekhez, mélyebbenTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-tarsadalmiasitas-hasznossaga-szerkesztheto/ A társadalmiasított működési mód számos lehetőséget rejt magában, közösségfejlesztő tevékenységünk kiteljesedését, vagy adott esetben kiindulási pontját is jelentheti. Alkalmazása azonban – mint minden összetett szakmai folyamat – buktatókkal, nehézségekkel is jár. Az alábbiakban ezeket vesszük számba, és azt tekintjük át, hogy miképpen előzhetjük, oldhatjuk meg ezeket. A lakosság passzivitásaTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-tarsadalmiasitas-objektiv-hatarai-szerkesztheto/ Lényeges szempont, hogy a társadalmiasítás jelentheti a felelősség megosztását, elosztását, szétterítését, de nem a végső és teljes felelősség átadását. Ugyanis mindig van fenntartó, függetlenül attól, hogy az az önkormányzat, az állam vagy egy civil szervezet. Mind a fenntartónak, mind az intézmény vezetőjének többelemű jogi – bizonyos esetekben büntetőjogi –Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-tarsadalmiasitott-intezmeny-osszetevoi-szerkesztheto/ Az intézmények és a lakosok, polgárok és közösségeik együttműködésének lehetőségét legalább négy opcióval lehet leírni:   az intézmény a kezdeményező, ajánlja fel az együttműködés lehetőségét a fő kritériumok, a nyitottságot és a befogadást, mint működési alapelveket elfogadva, megértve, mind az érintettek, mind az intézmények keresik az együttműködés lehetőségét, azTovább olvasom