Intézmények társadalmiasítása

A kategória alapját a Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése módszertani útmutatóból elkészített szócikkek adják. Az útmutató azt a célt szolgálja, hogy a társadalmiasított működési mód bevezetéséhez minél több kulturális intézmény, szakember érezzen kedvet. Célja továbbá, hogy az egyes intézményekben dolgozó szakemberek számára látható legyen: intézményük működésének mely elemét és miképpen szükséges, lehetséges és érdemes átalakítani annak érdekében, hogy az társadalmiasított formában működjön.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyek-tarsadalmiasitasa/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/az-allendale-i-mary-idema-pew-library-learning-and-information-commons-szerkesztheto/   A könyvtár 2013-ban nyitotta meg kapuját a Grand Valley State egyetem közelében, és a kezdetektől fogva egy olyan könyvtárnak szánták, amely alapvetően tér el a hagyományos könyvtári terektől, és az egész épületet azt szem előtt tartva rendezték be, hogy az egyetemisták részére minél kényelmesebb környezetet biztosítson a tanuláshoz,Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/az-egyuttmukodesi-keretek-rogzitese-szerkesztheto/ A társadalmiasításnak összesen 4 kritériuma van intézményi oldalról. Amennyiben ezek együttesen érvényesülnek, akkor optimálisan társadalmiasítottnak, amennyiben csak elemeiben érvényesülnek akkor, minimálisan vagy közepesen társadalmiasítottnak tekinthetünk egy intézményt. Az együttműködési keretek rögzítése A fenntartó, az intézményi menedzsment, továbbá a polgárok és közösségeik közösen tudják áttekinteni, hogy melyek azok a társadalmiasításiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/tarsadalmiasitas-szerkesztheto/   Az intézmény társadalmiasítása a gyakorlati együttműködésen túl azt is jelentheti, hogy az adott közösség problémái, tervei, rutinjai, konfliktusai is megjelennek az intézményi praxisban. Ez a múzeumi szférában sem új keletű dolog. Az ICOM (International Council of Museums) 1971-es, 9. Konferenciáján megfogalmazódott az igény a múzeum mint társadalmi intézményTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/feladatok-megosztasa-szerkesztheto/ A társadalmiasításnak összesen 4 kritériuma van intézményi oldalról. Amennyiben ezek együttesen érvényesülnek, akkor optimálisan társadalmiasítottnak, amennyiben csak elemeiben érvényesülnek akkor, minimálisan vagy közepesen társadalmiasítottnak tekinthetünk egy intézményt. Feladatok megosztása A társadalmiasított módon működő intézmény folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogy mely feladatainak megvalósításába tudja bevonni a lakosokat – akár részben,Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/folyamatos-parbeszed-szerkesztheto/   A társadalmiasításnak összesen 4 kritériuma van intézményi oldalról. Amennyiben ezek együttesen érvényesülnek, akkor optimálisan társadalmiasítottnak, amennyiben csak elemeiben érvényesülnek akkor, minimálisan vagy közepesen társadalmiasítottnak tekinthetünk egy intézményt. Folyamatos párbeszéd   Lényeges szempont, hogy az haladja meg a formális tájékoztatás gyakorlatát. Kezdeményezzen valódi párbeszédeket, vitákat működésének minden aspektusáról, felhasználvaTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/iskolai-kozossegi-szolgalat-szerkesztheto/   Az iskolai közösségi szolgálat fogalma röviden itt érhető el: https://cskwiki.hu/iskolai-kozossegi-szolgalat/   Az iskolai közösségi szolgálat (rövidítve: IKSZ) szervezett keretek között végzett egyéni vagy csoportos, anyagi érdektől mentes segítő tevékenység, amely a helyi közösség érdekeit és a középiskolás diákok személyes fejlődését egyszerre szolgálja. Pedagógiai eszköz, amely élménypedagógián, tapasztalati tanulásTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/konyvtarak-kozossegepitesi-gyakorlatai-szerkesztheto/ A könyvtári intézményrendszer esetében hosszú út vezetett a közösségi kezdeményezésektől, a rétegkönyvtáraktól, az egyletek, egyesületek, körök, kereskedelmi kölcsönkönyvtárak, és az állam szociális könyvtárain át az (állam)polgár közkönyvtárához, a public library-hez. Ugyanígy a nevelő, szórakoztató népkönyvtártól a közművelődési könyvtárakon át az információs feladatokat is vállaló, mai szolgáltató közkönyvtárig. A könyvtárakTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kozmuvelodesi-tanacs-mint-reszveteli-forma-szerkesztheto/ A társadalmiasításnak több lehetséges formája is létezik az érintettek oldaláról. Az erről szóló szócikkeink a hivatkozásokra kattintva érhetők el: Részvétel a szervezeti kultúra alakításában Részvétel a mindennapi tevékenységekben Részvétel a stratégiaalkotásban Részvétel a munkaterv és a költségvetés megalkotásában Részvétel az intézmény értékelésében Közművelődési tanács, mint részvételi forma Közművelődési tanács,Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/tarsadalmiasitas-szerkesztheto/   A társadalmiasításnak összesen 4 kritériuma van intézményi oldalról. Amennyiben ezek együttesen érvényesülnek, akkor optimálisan társadalmiasítottnak, amennyiben csak elemeiben érvényesülnek akkor, minimálisan vagy közepesen társadalmiasítottnak tekinthetünk egy intézményt. Nyitottság Az open szemlélet, az open kezdeményezések térhódítása megjelenik az élet jó néhány területén – gondoljunk pl. a Wikipédiára, amely egyTovább olvasom