Társadalmiasítás által kiváltott változások: Változások a cselekvési vagy akcióterv kapcsán [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/tarsadalmiasitas-altal-kivaltott-valtozasok-valtozasok-a-cselekvesi-vagy-akcioterv-kapcsan/
 
Jelen szócikkben abban adunk segítséget, hogy melyek ezek a dokumentumok, milyen az intézmények nyilvánossága, az együttműködései, amelyek mutatják a társadalmiasítás szintjét. E mellett a szempontok mellett bemutatjuk azokat a módszereket ahogyan a mérést – értékelést el lehet végezni, valamint kitérünk a mutatókra is, amelyek bizonyítják a változásokat.
 
A szócikk 6 részből áll, ezek a következő URL-eken keresztül érhetőek el:
 

  1. Változások a célok, stratégiák kapcsán
  2. Változások a cselekvési vagy akcióterv kapcsán
  3. Az intézmény kommunikációs felületei
  4. Az intézmény lakossággal, partner intézményekkel történő kapcsolataiban bekövetkező változás
  5. Az intézményi munkatársak és a társadalmi környezet közösségfejlesztést, társadalmiasítást célzó érzékenyítésében, kompetencia fejlesztésében történő változás
  6. Az intézmény működésében, illetve ennek társadalmiasításában bekövetkező változás

 
Társadalmiasítás által kiváltott változások: Változások a cselekvési vagy akcióterv kapcsán
 

  1. Amennyiben nincs intézményi stratégiához kapcsolódó cselekvési terv, akkor annak olyan elkészítése, amelyben tetten érhetők a közösségfejlesztési szándékok.
  2. Ha van, de ez nem tartalmaz közösségfejlesztési szándékot, akkor a módosítás betervezése, a bekövetkező változás bemutatása.
  3. Ha van és tartalmaz közösségfejlesztési szándékot, akkor a bekövetkező változások bemutatása.

Indikátor, mérést megalapozó dokumentum: Intézményi stratégiához kapcsolódó cselekvési vagy akcióterv

A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató