Társadalmiasítás által kiváltott változások: Változások a célok, stratégiák kapcsán [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/tarsadalmiasitas-altal-kivaltott-valtozasok-valtozasok-a-celok-strategiak-kapcsan/
 
Jelen szócikkben abban adunk segítséget, hogy melyek ezek a dokumentumok, milyen az intézmények nyilvánossága, az együttműködései, amelyek mutatják a társadalmiasítás szintjét. E mellett a szempontok mellett bemutatjuk azokat a módszereket ahogyan a mérést – értékelést el lehet végezni, valamint kitérünk a mutatókra is, amelyek bizonyítják a változásokat.
 
A szócikk 6 részből áll, ezek a következő URL-eken keresztül érhetőek el:
 

  1. Változások a célok, stratégiák kapcsán
  2. Változások a cselekvési vagy akcióterv kapcsán
  3. Az intézmény kommunikációs felületei
  4. Az intézmény lakossággal, partner intézményekkel történő kapcsolataiban bekövetkező változás
  5. Az intézményi munkatársak és a társadalmi környezet közösségfejlesztést, társadalmiasítást célzó érzékenyítésében, kompetencia fejlesztésében történő változás
  6. Az intézmény működésében, illetve ennek társadalmiasításában bekövetkező változás

 
Társadalmiasítás által kiváltott változások: Változások a célok, stratégiák kapcsán
 
1. Amennyiben nincs, intézményi stratégia elkészítése, ami tartalmazza a közösségfejlesztési szándékok kinyilvánítását is.

Közösségfejlesztés, ha a közösség tagjai, szervezetei, ez esetben intézményei fejlesztik a saját lokális közösségüket. Erre irányuló szándékon elsősorban a települések, szomszédságok (településrészek), kisebb térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének tudatos fejlesztését értjük. A közösségi intézmény bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. A folyamat során a felmerülő ügyekre, konfliktusokra, szükségletekre a stratégia közösségi megoldásokat keres és alkalmaz, mint például: a programok közösségi tervezése; a munkatervek közösségi tervezése; a helyi emberek nem csak részt vesznek a programokon hanem hozzájárulnak annak megvalósításához saját munkájukkal vagy egyéb erőforrásokkal; nyitott az intézmény a helyi kezdeményezések befogadására és annak támogatására; a település meghatározó szereplőiből felállítanak egy tanácsadó testületet, amelyik segít a helyi igényekre alakítani az intézményt.

2. Ha van, akkor annak megállapítása, hogy a közösségfejlesztési szándékok tetten érhetők-e benne.
3. Ha van és a közösségfejlesztési szándékok beépülésével módosításra került, akkor a bekövetkező változás bemutatása.

Indikátor, mérést megalapozó dokumentum: Települési, településrészi, intézményi stratégia
 
A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató