Társadalmiasítás által kiváltott változások: Az intézmény működésében, illetve ennek társadalmiasításában bekövetkező változás [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/tarsadalmiasitas-altal-kivaltott-valtozasok-az-intezmeny-mukodeseben-illetve-ennek-tarsadalmiasitasaban-bekovetkezo-valtozas/
 
Jelen szócikkben abban adunk segítséget, hogy melyek ezek a dokumentumok, milyen az intézmények nyilvánossága, az együttműködései, amelyek mutatják a társadalmiasítás szintjét. E mellett a szempontok mellett bemutatjuk azokat a módszereket ahogyan a mérést – értékelést el lehet végezni, valamint kitérünk a mutatókra is, amelyek bizonyítják a változásokat.
 
A szócikk 6 részből áll, ezek a következő URL-eken keresztül érhetőek el:
 

  1. Változások a célok, stratégiák kapcsán
  2. Változások a cselekvési vagy akcióterv kapcsán
  3. Az intézmény kommunikációs felületei
  4. Az intézmény lakossággal, partner intézményekkel történő kapcsolataiban bekövetkező változás
  5. Az intézményi munkatársak és a társadalmi környezet közösségfejlesztést, társadalmiasítást célzó érzékenyítésében, kompetencia fejlesztésében történő változás
  6. Az intézmény működésében, illetve ennek társadalmiasításában bekövetkező változás

 
Társadalmiasítás által kiváltott változások: Az intézmény működésében, illetve ennek társadalmiasításában bekövetkező változás
 

  1. Az intézményvezetésébe, döntéseibe történő bevonás
  2. Az intézmény tevékenységeinek tervezésébe történő bevonás
  3. Az intézmény tevékenységébe történő bevonás
  4. A közösségfejlesztő folyamat eredményeképpen létrejövő új, vagy átalakult és már meglévő közösségek tevékenységének segítése, találkozásaikhoz hely, információ, kommunikációs felület biztosítása

Indikátor, mérést megalapozó dokumentum: az intézmény működési dokumentumai, kommunikációs felületei
 
A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató