Társadalmiasítás által kiváltott változások: Az intézmény kommunikációs felületei [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/tarsadalmiasitas-altal-kivaltott-valtozasok-az-intezmeny-kommunikacios-feluletei/
 
Jelen szócikkben abban adunk segítséget, hogy melyek ezek a dokumentumok, milyen az intézmények nyilvánossága, az együttműködései, amelyek mutatják a társadalmiasítás szintjét. E mellett a szempontok mellett bemutatjuk azokat a módszereket ahogyan a mérést – értékelést el lehet végezni, valamint kitérünk a mutatókra is, amelyek bizonyítják a változásokat.
 
A szócikk 6 részből áll, ezek a következő URL-eken keresztül érhetőek el:
 

 1. Változások a célok, stratégiák kapcsán
 2. Változások a cselekvési vagy akcióterv kapcsán
 3. Az intézmény kommunikációs felületei
 4. Az intézmény lakossággal, partner intézményekkel történő kapcsolataiban bekövetkező változás
 5. Az intézményi munkatársak és a társadalmi környezet közösségfejlesztést, társadalmiasítást célzó érzékenyítésében, kompetencia fejlesztésében történő változás
 6. Az intézmény működésében, illetve ennek társadalmiasításában bekövetkező változás

 
Társadalmiasítás által kiváltott változások: Az intézmény kommunikációs felületei
 

 1. A kommunikációs felületek számosságában bekövetkező változás (Helyi hirdetményen kívül honlap, közösségi média felület, települési hirdetőtábla, faliújság, szórólap, plakát, nyilatkozat, helyi sajtóban történő megjelenés, helyi reklámújságban történő megjelenés, partner intézmények felületein történő megjelenés). 
  Indikátor: a kommunikációs felületek mennyisége
 2.  

 3. A meglévő felületeken annak megjelenése, hogy a közösségi intézmény a közösség létező és lehetséges kulturális értékeit feltárja, bemutatja, hozzáférhetővé teszi, tudatosítja, mozgásba hozza, megújítja, átörökíti a helyi közösségek és a kulturális intézmények aktív részvételével, velük együttműködésében, ezzel ösztönözve kulturális aktivitásra, a helyi kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra, a kulturális részvétel fejlesztésére. 
  Indikátor: a kommunikációs felületeken a kulturális értékeket feltáró, bemutató, hozzáférhetővé tevő, tudatosító, átörökítést lehetővé tevő, a helyi közösségekkel, kulturális intézményekkel partnerséget megjelenítő információk számában bekövetkező változás

 
A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató