Mérés-értékelés: stratégiák, tervek, szabályzatok és egyéb dokumentumok feldolgozása

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/meres-ertekeles-strategiak-tervek-szabalyzatok-es-egyeb-dokumentumok-feldolgozasa-szerkesztheto/
 
Az adatok begyűjtése

Egy adott területen több alkalommal is készülhettek különböző – település, intézményi, vállalati – stratégiák. Célszerű ezek begyűjtése – függetlenül a készítésük idejétől – és a készülő stratégiával való összehangolása. Ezek léte nagymértékben megkönnyíti a helyzetelemzés elkészítését, hiszen a benne szereplő adatok támpontot adnak ahhoz, hogy a most készülő anyagunkhoz milyen adatokra van szükségünk, illetve szerencsés esetben már tartalmazzák is ezeket az adatokat.

Honnan és milyen dokumentumokat érdemes keresni?

  • Önkormányzati stratégiák, tervek; integrált városfejlesztési stratégiák, településfejlesztési koncepciók; gazdasági programok; az önkormányzati testület féléves munkaterve; SZMSZ (ebben szerepel pl., hogy melyik fórumra kit kell meghívni, hogy milyen bizottságoknak kik a tagjai); beszámolók (intézmények, jegyző stb. beszámolói). Elérhetőek az önkormányzatoknál, illetve legtöbb helyen a település honlapján is megtalálhatóak.
  • Helyi kulturális intézmények stratégia tervei, éves tervei, beszámolói. Elérhetőek az intézményeknél, illetve azok honlapján.
  • Helyi intézmények vezetői pályázataihoz benyújtott vezetői koncepciók. Elérhetőek az intézményeknél, illetve azok honlapján.
  • Pályázatokhoz benyújtott megvalósítási tanulmányok. Elérhetőek a pályázatot benyújtó intézménynél, vállalkozásnál, illetve a nyertes pályázat honlapján.

 
A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató