Mérés és értékelés a közösségfejlesztésben

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/meres-es-ertekeles-a-kozossegfejlesztesben/

A közösségfejlesztési folyamatok eredményeinek és hatásainak mérése olyan módon lehetséges, hogy a mérendő, értékelendő számszerű indikátorokat és a kvalitatív vagy puha mutatókat, illetve azok mérésének, értékelésének módszereit már a folyamat tervezésének szakaszában rögzítjük, s ezeket a folyamat megfelelő pontjain megvizsgáljuk. A közösségfejlesztésben a kvantitatív, jelenléti ívekkel, események, programok számával stb. kapcsolatos mutatók csak kísérői a valódi eredményeknek, változást jelző kvalitatív mutatóknak. A fejlesztési folyamat valódi eredményének tekinthető változás mérésének lehetséges eszközei és módszerei többek között: interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, kutatások, esettanulmányok stb. A közösségfejlesztői munka eredményességének mérésével és értékelésével foglalkozó, külföldön használt keretrendszerek megegyeznek abban, hogy a folyamat hiteles értékelése csakis a résztvevők bevonásával, a részvételi értékelés valamely módszertanával valósulhat meg.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató

A jelentés beküldéséhez bejelentkezés szükséges.