Mérés-értékelés: helyzetfeltárás

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/meres-ertekeles-helyzetfeltaras-szerkesztheto/

A fejlesztési folyamatokban a helyzetfeltárásnak különös jelentősége van, hiszen a fejlesztőnek ismernie kell az alapot, amelyre építeni fog, és ismernie kell az építkezést befolyásoló tényezőket.

A fejlesztéseknek két alapvető iránya van, amely a helyzetfeltárást is meghatározza:

 • A szakértő által irányított fejlesztésben alapvető jelentőségű a helyzetfeltárás, hiszen ennek elemzésére épül a fejlesztési stratégia és a fejlesztési terv.
 • A közösségi alapú fejlesztésben – amilyen a Cselekvő közösségek projekt is – a helyzetfeltárást is a közösség végzi.

A közösségfejlesztő folyamatot támogató szakember a fejlesztési folyamat legelején azért végez helyzetfeltárást, hogy

 • legyen egy általános tájékozottsága, helyismerete,
 • a múlt, a folyamatok, a jelenségek ismeretében megértse a kialakult helyzetet, vagyis a jelent – és lássa a jövőben rejlő lehetőségeket és korlátokat,
 • felismerje azokat az adottságokat, amelyekre munkájában építeni tud majd, illetve amelyek nehezítik a munkát, ehhez kapcsolódóan
 • képet kapjon a helyi közélet szereplőiről,
 • lehetőség szerint legyenek olyan adatai, amelyekkel a kiindulási helyzetet mérni lehet, mert a közösségfejlesztő folyamat eredményességét bizonyító változást is ezek segítségével lehet majd mérni.

A helyzetfeltárás módszerei lehetnek:

 • statisztikai adatok elemzése,
 • stratégiák, tervek, szabályzatok és egyéb dokumentumok feldolgozása,
 • a helytörténeti irodalom feldolgozása,
 • résztvevő megfigyelés,
 • egyéb megfigyelés, elemzés,
 • interjú.

A mentor vagy közösségfejlesztő által végzett helyzetfeltárás során készített interjúk célja nem csak a fenti eredmények elérése érdekében végzett információgyűjtés, hanem – ugyanezen tevékenység végzése közben – a lakosság és a lehetséges partnerek aktivizálása és bevonása is. A mentor a helyzetfeltárás, illetve az aktivizálás, bevonás során arra is törekszik, hogy a közösségfejlesztő folyamat támogató környezetét megteremtse.

Ennek során megismeri:

 • a folyamatot potenciálisan támogató szakembereket / intézményeket / szervezeteket,
 • a rendelkezésre álló közösségi tereket,
 • a helyi nyilvánosság működését.

A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató