Közösségfejlesztés – mérés, értékelés

A kategória alapját a Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutatóból elkészített szócikkek adják. Az útmutató azokat a lépéseket és módszereket mutatja be, amellyel az egy településen, településrészen, mikro térségben végbemenő közösségfejlesztési folyamatban, illetve az intézmények működésében bekövetkezett változásokat lehet követni, mérni. Túlmutat a számszerűsíthetően bemutatható eredményeken, górcső alá veszi azokat a hatásokat is, amelyek a beavatkozás eredményeként mennek végbe a közösségekben, az egyes emberek életében és az intézményekben. Az elért eredmények, a bekövetkezett változások követése mellett lehetőséget ad mind a közösségfejlesztő szakemberek, mind a helyi közösségek számára a folyamat rendszeres elemzésére és értékelésére, az elakadási pontok megtalálására.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/meres-ertekeles/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal.

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-helyi-csoportok-es-a-kozossegfejleszto-altal-kepviselt-belso-perspektiva-szerkesztheto/   A helyi csoportok, illetve az őket segítő közösségfejlesztők által közösen készítendő tervezési-értékelési dokumentumok mind kiinduló pontjukban, mind módszertanukban, mind pedig céljukban alapvetően különböznek a mentorok által írt értékelésektől. Az elért eredményeket értékelő és mérő munkáját a mentor a projekt kezdetén általa felállított helyzetképből (ill. a folyamat későbbi szakaszaibanTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-helyi-nyilvanossag-forumai-a-helyi-nyilvanossag-fejlesztese/ Definíció: Egy település(rész) nyilvános kommunikációja azokról az ügyekről, amelyek a helyi közösséget bármilyen módon érintik. A helyi nyilvánosság alapja az információ – az információk nyilvános közzététele, befogadása, feldolgozása, aktív megvitatása és az így kialakult vélemények, álláspontok közvetítése. A kommunikáció a helyi lakosok között, illetve a lakosság és/vagy a többiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-kozossegi-folyamat-meresenek-fogalma-szerkesztheto/   A közösségfejlesztői folyamat mérése – értékelése módszertani anyag azokat a lépéseket és módszereket mutatja be, amellyel az egy településen, településrészen, mikrotérségben (ez nem közigazgatási egység, több település együttműködését jelöli) végbemenő közösségfejlesztési folyamatban, illetve az intézmények működésében bekövetkezett változásokat lehet követni, mérni. Túlmutat a számszerűsíthetően bemutatható eredményeken, górcső aláTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-kozossegi-folyamat-meresenek-fogalma-szerkesztheto-2/   A projekt mérése mellett fontos, hogy magát a közösségfejlesztési folyamatot is mérjük. Megváltoznak a kapcsolatok, átrendeződik a kapcsolati háló, fejlődik az emberek kompetenciája, tudása, önbizalma, nő a bizalom a közösségen belül. A folyamat mérésére alkalmas módszer bemutatására kerül sor ebben a részben. Az alapokat két külföldi tervezési-mérési modellTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-valtozas-meresenek-fontossaga-a-kozossegfejlesztesi-folyamatokban-szerkesztheto/   Kapcsolódó szócikk: A közösségi folyamat mérésének fogalma Miért fontos a változás mérése a közösségfejlesztési folyamatokban?   Lássuk, hogy mi történik a településeken, település részeken intézményekben a közösségi beavatkozások hatására. A szakemberek és a helyi közösség reflektív, elemző módon áttekintse a bekövetkezett változásokat. Megmutatja a következő lépéseket, cselekvéseket. RámutatTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/falukonyv-kalendarium/ Definíció: A közösségi kalendárium a helyi emlékezet feltárását és megőrzését, a közelmúlt eseményeinek naplószerű megörökítését szolgáló, a helyi polgárok közösségi együttműködésének fejlesztését segítő, a helyben lakók által írt és szerkesztett, nyomtatásban megjelentetett kiadvány. A kalendárium annak tudatosítását szolgálja, hogy az emberek megértsék: a velük, a körükben történtek általuk leírvaTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-cselekvesi-terv/   A helyi cselekvési terv a közösségi felmérés eredményeire épül, amely nemcsak a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, hanem a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában. Cél, hogy ennek elérése érdekében az önszervező lakosok partnerként dolgozzanak együtt más civil szervezetekkel, saját önkormányzatukkal, szakmaiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-ertekfeltaras-ertekorzes/ Definíció: Az értékfeltáró és értékőrző tevékenység széleskörű, helyi összefogáson alapuló közösségi folyamat, melynek keretét a hungarikumokról3 szóló 2012. évi XXX. törvény és a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet biztosítja a települési/táji értéktár, illetve értéktár bizottság létrehozásának lehetőségével. Az értékfeltárás adott település közössége(i) által meghatározott értékek felismerését és dokumentálását, azokTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-hagyomanyok-feltarasa/ Definíció: „Akár a jelenkorig, akár a társadalom történetének egy korábbi szakaszában nemzedékről nemzedékre öröklődő, a település közössége(i) körében tovább élő tudás, ismeret, gyakorlat, jelentést hordozó cselekvéssor, mely az élet bármely területére vonatkozhat, a naptári év valamely jeles napjához, vagy egyéb, a helytörténetben kiemelt eseményhez kapcsolódik. „…az egyik legfőbb különbségTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-szellemi-kulturalis-orokseg-feltarasa/ Definíció: A szellemi kulturális örökség (angolul intangible cultural heritage, franciául patrimoine culturel immatériel) fogalma az intangible/immatériel szóval fejezi ki megfoghatatlan voltát, nem tárgyiasult jellegét. A szellemi kulturális örökség hagyományos és élő egyszerre, folyamatosan újraalkotott és szóban, gyakorlatban továbbadott közösségi identitás. A szellemi kulturális tevékenység soha nem statikus, hanem olyanTovább olvasom