A közösségfejlesztési folyamat hatásai

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/a-kozossegfejlesztesi-folyamat-hatasai/

Fontos tudatában lennünk annak, hogy egy közösségfejlesztési folyamat (a tervezett eredményeken túl) várt és nem várt hatásokat is generál a közösségben és annak környezetében. Hatásnak tekinthetünk minden olyan folyamatot vagy tényezőt, mely a közösségfejlesztési folyamatban érintett közösségben és annak közvetlen környezetében, a fejlesztéshez köthetően, de nem annak tervezett eredményeként jelenik meg. A fejlesztési folyamat várt és nem várt, pozitív és negatív hatásai a folyamat bármely fázisában megjelenhetnek (pl. a reméltnél nagyobb számú aktív polgár és közösség, akik folyamatos szakmai támogatása plusz erőforrások bevonását vagy a szakemberektől intenzívebb tevékenységet kíván meg, a konfliktusok felerősödése egy településen egy közösségfejlesztési folyamat kezdeti szakaszában), és a teljes fejlesztési folyamat sikerét és eredményességét meghatározhatja, hogy a fejlesztő szakember időben felismeri és szükség esetén valamilyen módon kezeli-e ezeket a hatásokat. A folyamat hosszú távú hatásai esetleg csak évekkel a helyben végzett munka befejezését követően jelennek meg. Annak érdekében, hogy a folyamat során jelentkező hatásokat tudatosan és célravezetően tudjuk kezelni, a folyamat permanens követésére, értékelésére van szükség.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató