Kulturális közösségfejlesztés

A kategória alapját a Közösségfejlesztés módszertani útmutatóból elkészített szócikkek adják.

Az útmutató az egyes települések közösségeinek, szakembereinek, intézményeknek, szervezeteknek nyújt módszertani-szakmai segítséget helyi közösségi cselekvő programjuk megvalósításához. Tisztázza továbbá a közösségfejlesztés fogalmát és folyamatát, bemutatja, hogyan lehet a helyi értékeket, erőforrásokat, hagyományokat feltárni, mit jelent a közösségi tervezés vagy a helyi cselekvési terv, melyek a helyi nyilvánosság fórumai, melyek az intézményi, ágazati együttműködések kialakításának alapelvei.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kulturalis-kozossegfejlesztes/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal.

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-helyi-nyilvanossag-forumai-a-helyi-nyilvanossag-fejlesztese/ Definíció: Egy település(rész) nyilvános kommunikációja azokról az ügyekről, amelyek a helyi közösséget bármilyen módon érintik. A helyi nyilvánosság alapja az információ – az információk nyilvános közzététele, befogadása, feldolgozása, aktív megvitatása és az így kialakult vélemények, álláspontok közvetítése. A kommunikáció a helyi lakosok között, illetve a lakosság és/vagy a többiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-kozosseg-alapelve-szerkesztheto/ A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A végső cél, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és legyen képes a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. A közösség alapvető emberi létfeltétel. Az embernek, mintTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-kozossegfejlesztes-meghatarozasa-szerkesztheto/ A közösségfejlesztést szűkebben és tágabban is értelmezhetjük. A neveléstudományban és a pszichológiában a gyermek személyiségfejlődését, az életvezetést elősegítő pedagógiai módszer, de a társadalomtudományban, a közösségi munka fogalomtárában egyszerre jelent részvételre ösztönző módszert, szakmát és mozgalmat is. A közösségfejlesztés valamennyi jelentéskörében a tevékenység a szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztésre irányul,Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-reszvetel-alapelve-szerkesztheto/ A valahová tartozás a részvételt magát is jelenti: részt veszek annak a közösségnek az életében, ahová tartozom. A részvétel – csakúgy, mint a közösséghez tartozás! – megvalósulhat önmagától, szakemberi beavatkozás nélkül is. Hogy mikor és milyen mértékben van szakmai beavatkozásra, „rásegítésre” szükség, azt a közösség érettsége – tanultsága, szervezettségeTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/az-onkentes-program-szuksegessege-es-strategiai-tervezes-szerkesztheto/   Az önkéntesek fogadása a szervezet részéről átláthatóságot is jelent, hiszen az önkéntesek belátnak a színfalak mögé, sokkal több információhoz jutnak a szervezetről, a belső viszonyokról, a nehézségekről, mint a szervezet célcsoportja. Ezzel mindenképpen jó tisztában lenni. Számos szervezet megijed attól, hogy önkénteseket, fizetetlen segítőket vonjon be a működésébe.Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/falukonyv-kalendarium/ Definíció: A közösségi kalendárium a helyi emlékezet feltárását és megőrzését, a közelmúlt eseményeinek naplószerű megörökítését szolgáló, a helyi polgárok közösségi együttműködésének fejlesztését segítő, a helyben lakók által írt és szerkesztett, nyomtatásban megjelentetett kiadvány. A kalendárium annak tudatosítását szolgálja, hogy az emberek megértsék: a velük, a körükben történtek általuk leírvaTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-ertekfeltaras-ertekorzes/ Definíció: Az értékfeltáró és értékőrző tevékenység széleskörű, helyi összefogáson alapuló közösségi folyamat, melynek keretét a hungarikumokról3 szóló 2012. évi XXX. törvény és a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet biztosítja a települési/táji értéktár, illetve értéktár bizottság létrehozásának lehetőségével. Az értékfeltárás adott település közössége(i) által meghatározott értékek felismerését és dokumentálását, azokTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-hagyomanyok-feltarasa/ Definíció: „Akár a jelenkorig, akár a társadalom történetének egy korábbi szakaszában nemzedékről nemzedékre öröklődő, a település közössége(i) körében tovább élő tudás, ismeret, gyakorlat, jelentést hordozó cselekvéssor, mely az élet bármely területére vonatkozhat, a naptári év valamely jeles napjához, vagy egyéb, a helytörténetben kiemelt eseményhez kapcsolódik. „…az egyik legfőbb különbségTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-szellemi-kulturalis-orokseg-feltarasa/ Definíció: A szellemi kulturális örökség (angolul intangible cultural heritage, franciául patrimoine culturel immatériel) fogalma az intangible/immatériel szóval fejezi ki megfoghatatlan voltát, nem tárgyiasult jellegét. A szellemi kulturális örökség hagyományos és élő egyszerre, folyamatosan újraalkotott és szóban, gyakorlatban továbbadott közösségi identitás. A szellemi kulturális tevékenység soha nem statikus, hanem olyanTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyismereti-helytorteneti-dokumentumok-gyujtese-feltarasa/ Definíció: A helyismereti dokumentum gyűjtése, feltárása, a közösség emlékezetének felkutatása, egy adott helyre vonatkozó információk, illetve az őket hordozó dokumentumok összessége. Az információknak, dokumentumoknak a felkutatásával, összegyűjtésével, rendszerezésével, feltárásával, közvetítésével és közreadásával lehet közösségi, és lehet könyvtári, múzeumi vagy levéltári szaktevékenység is. A tevékenység célja: A helyi kulturális értékekTovább olvasom