A helyi nyilvánosság fórumai, a helyi nyilvánosság fejlesztése

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/a-helyi-nyilvanossag-forumai-a-helyi-nyilvanossag-fejlesztese/

Definíció:

Egy település(rész) nyilvános kommunikációja azokról az ügyekről, amelyek a helyi közösséget bármilyen módon érintik. A helyi nyilvánosság alapja az információ – az információk nyilvános közzététele, befogadása, feldolgozása, aktív megvitatása és az így kialakult vélemények, álláspontok közvetítése. A kommunikáció a helyi lakosok között, illetve a lakosság és/vagy a többi szereplő között folyik minden irányban.

A tevékenység célja:

A nyilvánosság teret nyújt a legkülönbözőbb véleménycseréknek, információkhoz juttat, illetve segíthet az információk közötti eligazodásban, az öntudatosabbá válásban. Hozzájárulhat az önkifejezés és az önmeghatározás kifejlődéséhez, az önszerveződés és az együttműködés feltétele, biztosíthatja a humán erőtartalékok mobilizálódását és általában a közmegegyezés, a racionálisabb döntés létrejöttét.
A nyilvánosság – főként a helyi nyilvánosság – jelentősége az is, hogy az embereknek lehetőséget kínál arra, hogy a helyi társadalmon belül, de a társadalom és az állam között is valamilyen módon kontrollálják a közhatalmat. A jól működő nyilvánosság a hatalom érdeke is, hiszen ezáltal javul a rálátása a polgárok érdekeire, problémáira.
A fejlesztés ennek a folyamatnak a tudatos alakításában, fenntartásában zajló, ezt segítő folyamat. Egyrészt tudatosítja az érintettekben ennek a jelentőségét, s azt, hogy az egyén és közösség részvételének egyik legfontosabb feltétele, hogy átlássa és alakítani, formálni tudja ennek a kialakulását, elmélyítését.

Kulcsfogalmak:

 • információ, tájékoztatás
 • párbeszédek – fórumok
 • helyi médiumok
 • nyilvános terek
 • beleszólás
 • társadalmi kontroll

Feltételrendszer:

Akarják megismerni a helyi emberek a helyi történéseket és legyen szándékuk befolyásolni ezeket. Működjenek helyben olyan nyilvános fórumok/közösségi terek, amelyek segítik a nézetek megismerését, a párbeszédet.
Ha szükséges, működtessék a helyi nyilvánosságnak a különféle lehetséges csatornáit: helyi újságot, rádiót, használjanak ennek érdekében szociális (közösségi) médiumokat. A már létezőkhöz hozzáférjenek, hatásuk, befolyásuk legyen azokra. Ha szükséges, alapíthassanak ilyeneket.
A közösségfejlesztő segítő, kezdeményező tevékenységével nagyban hozzájárulhat a helyi nyilvánosság kialakulásához, a különféle csatornáknak a közösség általi hozzáféréséhez.

 • személyi: kulturális közösségszervező, helyi szervezetek: önkormányzat, civil szervezetek képviselői;
 • tárgyi: összejöveteli terem, számítógépes kapacitás, kivetítő, flipchart, filctollak, post-it; jegyzetelni papírok és tollak, nyomtató és A4-es papírok;
 • anyagi: terembérlés (ha szükséges).

Tartalmi összetevők:

Nyilvános terek, közösségi találkozások, a polgári nyilvánosság tipikus terei: a kávéházak, agóra szerűen működő intézmények. De a médiumok csatornái is: a hagyományos értelemben (nyomtatott, sugárzott) és digitális – internetes módon működők.

Alkalmazott eszközök és módszerek:

Számba kell venni, hogy a településen milyen helyek, terek, intézmények, csatornák vannak az információk keletkezésére és áramlására. Hol találkoznak az emberek, hol zajlik párbeszéd a helyi ügyekről, milyen fórumok, terek, médiumok működnek ennek jegyében a település(rész)ben.
Végig kell gondolni – számba venni, hogy kik birtokolják a nyilvánosság kereteit, hogyan tud a helyi közösség ennek résztvevője, alakítója lenni.
Szükséges arra készülni, hogy a helyi közösség önmaga legyen képes ilyen felületeket kialakítani – működtetni. Ez technikai, elemi újságírói és közösségi ismereteket is igényel.

Eredmények, várható kimenet:

Ideálisan a helyi nyilvánosság a helyi demokrácia működésének garanciája, mely biztosítja, hogy a tájékozott állampolgárok érvényesíthessék akaratukat és kontrollálni tudják a közhatalmat.
Az emberek, a közösségek, ha a helyi nyilvánosság alakítóivá és részeseivé válnak, beleszólnak a környezetük alakításába, kezdeményezők és felelősségvállalók lesznek.

Szakirodalom, honlaplink:

 • Angelusz R. (1995). Kommunikáló társadalom. Ferenczy Kiadó
 • Péterfi A. – Péterfi F. (2009). Hogy rátaláljunk a helyi közösség hangjára… – A kisközösségi rádiók esélyeiről.
  39.sz. Budapest, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. http://www.akti.hu/dok/fuzet39.pdf

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató