Közösségfejlesztés – mérés, értékelés

A kategória alapját a Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutatóból elkészített szócikkek adják. Az útmutató azokat a lépéseket és módszereket mutatja be, amellyel az egy településen, településrészen, mikro térségben végbemenő közösségfejlesztési folyamatban, illetve az intézmények működésében bekövetkezett változásokat lehet követni, mérni. Túlmutat a számszerűsíthetően bemutatható eredményeken, górcső alá veszi azokat a hatásokat is, amelyek a beavatkozás eredményeként mennek végbe a közösségekben, az egyes emberek életében és az intézményekben. Az elért eredmények, a bekövetkezett változások követése mellett lehetőséget ad mind a közösségfejlesztő szakemberek, mind a helyi közösségek számára a folyamat rendszeres elemzésére és értékelésére, az elakadási pontok megtalálására.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/meres-ertekeles/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal.

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kozossegi-felmeres/ Definíció: A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő, a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra (bevonásra) kerül a településen, s a közjóért cselekvők köre szélesedik. A tevékenység célja: A helyi cselekvők körének további szélesítése. A helyi embereket valóban érdeklő ügyekről széles körű véleményhalmazTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kozossegi-interju/ Definíció: A kezdeményezés, a lakosság megszólításának és bevonásának egyik fontos módszere a közösségi interjú. Azért nevezzük „közösségi”-nek (holott négyszemközti beszélgetésekről van szó), mert az a helyi közérzetre, az egyén és a közösség kapcsolatára, a helyi identitás tartalmára, a közösségi fejlesztési elképzelésekre és a cselekvési kapacitásra kérdez. A tevékenység célja:Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kozossegi-tervezes-szerkesztheto/ Definíció: Közösségi tervezésnek nevezzük, ha a tervezési folyamatba már annak egészen korai szakaszában is ténylegesen bevonják az érintetteket. A közösségi tervezés kulcseleme a helyi érintettek, közösségek aktivizálása és bevonása egy közös jövőkép és stratégia kialakításába, oly módon, hogy az valóban tükrözze a közösség szükségleteit, igényeit és szempontjait. (Sain 2010.)Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/meres-ertekeles-a-helytorteneti-irodalom-feldolgozasa-szerkesztheto/   A helytörténet irodalom feltárásával az alapvető helyismeret, tájékozottság megszerzése, és a jelen helyzet múltban gyökerező okainak megismerése a célunk. Az alapvető helytörténeti ismeretek általában szerepelnek a település honlapján, helytörténeti kiadványok jó esetben az egyes intézményeknél is hozzáférhetők. Ha van a településen helytörténeti gyűjtemény, vezetőjével érdemes interjút készíteni –Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/meres-ertekeles-helyzetfeltaras-szerkesztheto/ A fejlesztési folyamatokban a helyzetfeltárásnak különös jelentősége van, hiszen a fejlesztőnek ismernie kell az alapot, amelyre építeni fog, és ismernie kell az építkezést befolyásoló tényezőket. A fejlesztéseknek két alapvető iránya van, amely a helyzetfeltárást is meghatározza: A szakértő által irányított fejlesztésben alapvető jelentőségű a helyzetfeltárás, hiszen ennek elemzésére épülTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/meres-ertekeles-statisztikai-adatok-elemzese-szerkesztheto/ Az adatok begyűjtése A statisztika nem más, mint a környező világról begyűjtött adatok feldolgozása, értékelése. Az adatok begyűjtése több módon történhet: automatikus: meteorógiai adatok, vízállás, közüzemi fogyasztók, vállalati integrált rendszerek stb. rendszeres: bizonyos időközönként megismételt, ugyanazokat az adatokat begyűjtő módszer (éves munkahelyi statisztikák, népszámlálás, negyedéves gazdasági adatok) időközi: nemTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/meres-ertekeles-strategiak-tervek-szabalyzatok-es-egyeb-dokumentumok-feldolgozasa-szerkesztheto/   Az adatok begyűjtése Egy adott területen több alkalommal is készülhettek különböző – település, intézményi, vállalati – stratégiák. Célszerű ezek begyűjtése – függetlenül a készítésük idejétől – és a készülő stratégiával való összehangolása. Ezek léte nagymértékben megkönnyíti a helyzetelemzés elkészítését, hiszen a benne szereplő adatok támpontot adnak ahhoz, hogyTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/resztvevo-megfigyeles-szerkesztheto/   Jelen szócikk elolvasása előtt érdemes elolvasni a “A helytörténeti irodalom feldolgozása” szócikket.   A résztvevő megfigyelés az a módszer, amikor a kutató kint van a terepen, részt vesz a történésekben – és látszólag ugyanúgy viselkedik, mint a többi résztvevő. A részvevő megfigyelés kulcsa a kutatói tudatosság: a kutatónakTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/reszveteli-forumok-szerkesztheto/   Egy konkrét célra szerveződött, a közösség tagjainak részvételével megvalósuló olyan nyilvános találkozók, melyeken a helyi közösséget foglalkoztató kérdéseket, problémákat járják körbe, abból a célból, hogy közösségi válaszok szülessenek az adott problémára. Lehet kiscsoportos, strukturált beszélgetés, melynek célja a közös gondolkodás (pl. párbeszédkörök, szomszédsági tanácsok, kerekasztal-beszélgetések), vagy a tágabbTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/tankatalogus/ Definíció: A tankatalógus egy név és címjegyzék, amelyben a helyi emberi erőforrások – tapasztalat, tehetségek, tudás és érdeklődés – tárulnak fel s jelennek meg önállóan, tankatalógusként, vagy más helyi orgánum – kalendárium, falukönyv, évkönyv, hírlevél, programfüzet, hirdetőtábla stb. – részeként. A tankatalógus lehetővé teszi a helyi tudás közvetlen megfogalmazását,Tovább olvasom