Tankatalógus

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/tankatalogus/

Definíció:

A tankatalógus egy név és címjegyzék, amelyben a helyi emberi erőforrások – tapasztalat, tehetségek, tudás és érdeklődés – tárulnak fel s jelennek meg önállóan, tankatalógusként, vagy más helyi orgánum – kalendárium, falukönyv, évkönyv, hírlevél, programfüzet, hirdetőtábla stb. – részeként. A tankatalógus lehetővé teszi a helyi tudás közvetlen megfogalmazását, kinyilvánítását, valamint átadását: elősegítheti például a meghirdetett témák körüli találkozásokat, beszélgetéseket, konzultációkat, de alapja lehet tanulókörök alakulásának is (amelyek ugyanakkor más módon is létrejöhetnek, ld. a tanulókörök módszertanát is!).

A tevékenység célja:

 • Egyszerűen feltárni, rendszerbe foglalni és nyilvánosságra hozni korábban rejtett kulturális értékeket, a helyi tudást, hozzáértést, tapasztalatot és közösségi segítési lehetőségeket, s ezzel önszervező, informális tanulási folyamatokat beindítani a helyi közösségben;
 • a helyi nyilvánosságban megjelenő helyi tudás, hozzáértés, tapasztalat váljon helyi fejlesztési tényezővé;
 • növekedjen egymás ismertsége, az egyéni és közösségi önbizalom, szélesedjen a közösségi kapcsolatrendszer.

Kulcsfogalmak:

 • tankatalógus
 • informális tanulás
 • önszerveződés
 • közösségi művelődés

Feltételrendszer:

 • személyi: kulturális közösségszervező, közművelődési és közgyűjteményi intézmények szakemberei;
 • tárgyi: összejöveteli terem, számítógépes kapacitás, kivetítő, flipchart; filctollak, post-it; jegyzetelni papírok és tollak, nyomtató és A4-es papírok;
 • anyagi: terembérlés (ha szükséges).

Alkalmazott eszközök és módszerek:

 1. A megkeresés – kapcsolatfelvétel a szomszédságokban: a kezdeményezők köre felosztja maguk között a település utcáit, és az egyes utcák/utcaszakaszok önkéntes felelősei felkeresik a körzetükbe tartozó háztartások lakóit. Elmagyarázzák, hogy milyen minőségben keresik fel őket (pl. a helyi közösségfejlesztő csoport önkénteseként), s azt is, hogy miért szánták magukat erre a munkára (pl., hogy mindenkinek meg szeretnék adni a csatlakozás lehetőségét, s ezért egy minden családhoz szóló felhívást szerkesztettek; vagy mert sok tehetséges ember van a körükben, akiknek eddig nem volt lehetősége megmutatni tehetségüket, vagy neki lenne fontos valamit tanulni másoktól).
 2. Amennyiben együttműködési készségre találnak, a kezdeményező egyetlen lapot, egy felhívást hagy ott – mondván, hogy pár nap múlva érte jön, de a kitöltő akár maga is bedobhatja azt az itt és itt elhelyezett gyűjtőládába). A felhívás a következő kérdések megválaszolását kéri: Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana másoknak? Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól? Hozzájárul-e, hogy a neve és címe megjelenjen egy helyi címjegyzékben?
 3. A válaszokat a kezdeményezők összegyűjtik, és együvé szerkesztik a Tankatalógusba (név és címjegyzékbe). Az azonos témában járatos és az az iránt érdeklődő emberek neveinek egymás mellé szerkesztése egyértelművé teszi, hogy az érdeklődőknek nem kell szakkörvezetőre, klubvezetőre várni, kellő információk birtokában saját maguk is megtalálhatják egymást, például egy-egy beszélgetésre, vagy egy általuk szervezendő tanulókörben (ld. a tanulókör módszertanát is!).
 4. A név és címjegyzék – Tankatalógus – megjelenhet külön füzetben, de más orgánum (helyi újság, kalendárium, havi műsorfüzet stb.) részeként is. A lényeg, hogy a lehető legszélesebb körhöz, a település egészéhez jusson el.

A tankatalógus tapasztalataink szerint nagy hatással lehet a közművelődési és közgyűjteményi intézmények működésére: szakkörök, rendszeres összejövetelek, tanulókörök alakulhatnak, melyekhez gyakran nem csak megfelelő helyiség, de szakember-segítség is kell.

Eredmények, várható kimenet:

 • A helyben élő emberek helyeződnek a közgondolkodás középpontjába;
 • rejtett értékek kerülnek felszínre, a nyilvánosságba;
 • fejlődnek a közösségi kapcsolatok;
 • növekszik az önbizalom mind közösségi, mind egyéni szinten.

Szakirodalom, honlaplink:

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató

A jelentés beküldéséhez bejelentkezés szükséges.