Folyamatos párbeszéd

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/folyamatos-parbeszed-szerkesztheto/

 

A társadalmiasításnak összesen 4 kritériuma van intézményi oldalról. Amennyiben ezek együttesen érvényesülnek, akkor optimálisan társadalmiasítottnak, amennyiben csak elemeiben érvényesülnek akkor, minimálisan vagy közepesen társadalmiasítottnak tekinthetünk egy intézményt.

A társadalmiasítás kritériumai intézményi oldalról
A társadalmiasítás kritériumai intézményi oldalról

Folyamatos párbeszéd

 

Lényeges szempont, hogy az haladja meg a formális tájékoztatás gyakorlatát. Kezdeményezzen valódi párbeszédeket, vitákat működésének minden aspektusáról, felhasználva ehhez a hagyományos és korszerű kommunikációs eszközöket, különös tekintettel a közösségi médiára.

A kulturális intézmények sikerességéhez is elengedhetetlen a public relations tevékenység, amely szó szerinti fordításban „nyilvános kapcsolatokat”, illetve „közönségkapcsolatokat” jelent, azaz, a szervezet kapcsolatrendszerének menedzselését, eredendően a kommunikáció eszközeivel. A PR feladata tehát, hogy az adott közművelődési intézményt, múzeumot vagy könyvtárat elismertté, elfogadottá tegye a saját környezetében. Miután ez egy speciális tudást igénylő terület, a hatékonyság érdekében az intézmény számára fontos, hogy erre a feladatra a kommunikáció területén képzett, gyakorlati jártassággal is rendelkező szakembert foglalkoztasson, vagy más módon, pl. önkéntes bevonásával, meglévő munkatársak képzésével stb. biztosítsa, hogy a napi gyakorlatban megfelelő szinten működhessen a külső- és belső kommunikáció.

A tudatos kommunikáció és kapcsolattartás is hozzásegíthet minket ahhoz, hogy intézményünk ne csupán saját falai között meg-, illetve bent maradva, hanem azokon kívül is keresse a kapcsolatot, a párbeszédet: a hagyományos, személyes kommunikációval, kitelepülésekkel, városrészekben, szomszédságokban, egyes utcákban való jelenléttel, más profilú intézmények, például köznevelési, szociális, egészségügyi meglátogatásával. Szervezzenek nyilvános beszélgetéseket, ahol „összeeresztik” a különféle intézményen belüli és azon kívüli közösségek tagjait. Az intézmény segítse elő, hogy erősödjön, legyen aktívabb a közöttük lévő kapcsolat. A közös platformok kialakításához pontos képpel kell rendelkeznünk a látogatói kör alkotta kapcsolati hálóról, ennek lényeges pontjairól, összekötőiről, s ezzel a bevonható közösségek hagyományairól, kvalitásukról, hatókörükről, egymáshoz való viszonyukról, és motiválhatóságukról. A már meglévő résztvevői, látogatói, intézményhasználói kört is vonja be – ne csak alkalomszerűen – a közönségek szervezésébe, a résztvevői, látogatói, intézményhasználói kör további bővítésébe.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Intézmények társadalmiasítása módszertani útmutató