Fogalomtár

Ebben a kategóriában a Közösségfejlesztés módszertani útmutató Fogalomtárából elkészített szócikkek kapnak helyet. A szócikkek segítséget nyújtanak a közösségfejlesztés értelmezéséhez szükséges további fogalmak megértéséhez.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kulturalis-kozossegfejlesztes/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal.

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/evkonyv/   évkönyv, kalendárium, helyismereti öröknaptár A helyi kalendárium a helyi emlékezet feltárását és megőrzését, a közelmúlt eseményeinek naplószerű megörökítését szolgáló, a helyi polgárok közösségi együttműködésének fejlesztését elősegítő, a helyben lakók által írt és szerkesztett, évente nyomtatásban megjelentetett kiadvány. Nem „mintaszerű” kiadványt jelöl a fogalom, hanem annak tudatosítását szolgálja, hogyTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/formalis-tanulas/ Jellemzően oktatási és képzési alapintézményekben valósul meg, az állam által elismert bizonyítvánnyal, oklevéllel, szakképesítéssel zárul. Olyan tanulás, mely a tanulási célok, tanulási idő, tanulási támogatás szempontjából strukturált, a tanuló szempontjából szándékos. Megvalósulhat alap-, közép- és felsőoktatás iskolarendszer keretein belül. Kapcsolódó fogalmak: informális tanulás nem formális (nonformális) tanulás Irodalomjegyzék: AzTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/hagyomany/ Nemzedékről nemzedékre öröklődő, közösségben tovább élő tudás, ismeret, gyakorlat. Az élet bármely területére vonatkozhat, praktikus, a mindennapokat segítő vagy vallásos, babonás, hiedelmekhez kötődő tudáshalmaz. Kötődhet hozzá tárgyi, eszközbeli kiegészítés, szokás. Azokat a tevékenységeket nevezhetjük hagyományosnak, melyek már több generáción keresztül átadásra kerültek akár a jelenben, napjainkig, vagy a társadalomTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-cselekvesi-terv-2/ A közösségi felmérés eredményeire épülő terv, amely nemcsak a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, de amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában. Cél, hogy ennek elérése érdekében az önszervező lakosok partnerként dolgozzanak együtt más civil szervezetekkel, saját önkormányzatukkal, szakmai szervezetekkel és a gazdaságiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-identitas/ A helyi közösség tagjainak önmagukról, mint közösségről alkotott képe (önmeghatározása), mely a tagok között folyamatosan zajló párbeszéd, a közös cselekvés és a közös értékek felfedezése révén jön létre. A múltat a jelennel összekötő társadalmi és intellektuális konstrukció folyamatában a közösség létrehozza a saját, kulturális reprezentáció rendszerét, mely az egyénTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-intezmeny/ A közösségfejlesztés célja lehet helyi intézmények építése a településen, különösen akkor, ha azok hiányoznak vagy elégtelenül működnek az adott társadalmi közegben. Intézmények alatt ez esetben szokássá, hagyománnyá váló, rendszeresen ismétlődő közösségi cselekvéseket értünk, amelyekből kikristályosodik egy tartós mintázat és megbízható szerveződési keret, amely majd a későbbiekben is rendelkezésre állTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-nyilvanossag/ Egy település(rész) nyilvános kommunikációja azokról az ügyekről, amelyek a helyi közösséget bármilyen módon érintik. A helyi nyilvánosság alapja az információ – az információk nyilvános közzététele, befogadása, feldolgozása, megvitatása és az így kialakult vélemények, álláspontok közvetítése. A helyi nyilvánosság működésének alapfeltétele, hogy az információkhoz és a kommunikációban való részvételhez mindenTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyi-tarsadalom/ Egy rendkívül komplex és akár településenként, településrészenként változó összetevőkből álló rendszer, amelynek holisztikus szemlélete felelős fejlesztő munka során elengedhetetlen. A fogalomszámtalan alkotóelemet foglal magában: az épített és természeti környezettől és a földrajzi adottságoktól kezdve a lakosság összetételén, mentális és fizikai állapotán, a lakosok közti kapcsolati hálókon, a településre, településrészreTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyismeret/ A helyismerettel sokszor együtt használják a honismeret, a helytörténet fogalmát. Ezek és a ritkábban emlegetett tájkutatás, valamint a regionális tudomány rokonságban állnak egymással, azonban nem azonos tartalmat takarnak. Helyismeret: egy adott helyre vonatkozó információk, illetve az őket hordozó dokumentumok összessége. Könyvtári fogalomként a könyvtári tevékenységnek (gyakorlatnak) az a része,Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helyismereti-oroknaptar/ Lásd: évkönyv A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató