Helyismeret

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/helyismeret/

A helyismerettel sokszor együtt használják a honismeret, a helytörténet fogalmát. Ezek és a ritkábban emlegetett tájkutatás, valamint a regionális tudomány rokonságban állnak egymással, azonban nem azonos tartalmat takarnak.

Helyismeret: egy adott helyre vonatkozó információk, illetve az őket hordozó dokumentumok összessége. Könyvtári fogalomként a könyvtári tevékenységnek (gyakorlatnak) az a része, amely ezeknek az információknak, dokumentumoknak a felkutatásával, összegyűjtésével, rendszerezésével, feltárásával, közvetítésével és közreadásával foglalkozik.

Kapcsolódó fogalmak:

Irodalomjegyzék:

  • Bényei M. (2008). Helyismeret, helytörténet. Felsőoktatási jegyzet. Debrecen – Eger

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató