Fogalomtár

Ebben a kategóriában a Közösségfejlesztés módszertani útmutató Fogalomtárából elkészített szócikkek kapnak helyet. A szócikkek segítséget nyújtanak a közösségfejlesztés értelmezéséhez szükséges további fogalmak megértéséhez.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kulturalis-kozossegfejlesztes/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal.

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/tarsadalmi-akciok/ Olyan, a közösségépítést, a közösség fejlődését szolgáló önszervező megmozdulás, akció, kampány, amely a helyi együttműködések megalapozását és működését, a helyi érdekek érvényesítését és szükségletek redukálását szolgálja. A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/tarsadalmi-mobilitas/ Társadalmi mobilitásnak nevezzük az egyén, illetve a család társadalmi helyzetének megváltozását. Róbert Péter szerint: “a mobilitás egyrészt jelentős mértékben, mint önérték jelenik meg, egy normatív szemlélet következményeként, amely szerint a társadalom nyitottsága szorosan kapcsolódik demokratikus mivoltához. …Másrészt a társadalmi mobilitás értéke és értelme megadható funkcionalista alapon is. Eszerint azTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/tarsadalmi-toke/ A társadalmi tőke – közösségi felfogásban – közösségi erőforrás: a társadalmi szerveződés azon jellemzőinek összessége, amelyek biztosítják a közös haszon érdekében végzett koordinációt, kooperációt, kommunikációt. A legfontosabb ilyen jellemzők a hálózatok (kötelékek, kapcsolatok), a normák (az általános kölcsönösség normái) és a bizalom. Minden közösség, szomszédság, település (de egy régióTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/tarsadalmiasitas/ Mi a társadalmiasítás? A társadalmiasítás a közösségfejlesztés eredményeinek fontos mutatója. A társadalmiasítás és a közösségfejlesztés párhuzamos folyamatai egymást erősítik, illetve generálják. A közösségfejlesztés folyamatainak, pl. a közösségi részvételen alapuló tervezés és döntéshozás folyamatainak sikerességét jól mutatja a társadalmiasítás elért szintje. Az International Assotiation for Public Participation (IAP2) öt fokozatúTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/telepules-telepulesresz-terseg/   A TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívás tárgyát képező közösségfejlesztési folyamatok célterülete lehet egy település teljes egésze vagy annak egy része (településrész) vagy több település (térség). E pályázati felhívás keretében településrészként értelmezendő az egy településen belüli vagy annak külterületén elhelyezkedő, aTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/teruletfejlesztes/   A településpolitikai elképzelések folyamatos, gyakorlati megvalósítására, a település “állóeszköz-állományának” bővítésére, korszerűsítésére, a települési értékek megőrzésére és helyreállítására irányuló tudatos és spontán (önérdekű) tevékenységek összessége, amelyek alanya az önkormányzat, az állam, illetve bármely beruházó (lakosság, vállalkozók) lehet. Forrás: Térport.hu. http://www.terport.hu/fogalomtar?page=12 A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/videkfejlesztes/   Olyan fejlesztési politika vagy tevékenység, amely a vidéki térségek társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatainak megfigyelése és értékelése alapján a helyi adottságokat érvényesítő, az adott térségben élő emberek aktív részvételével formálódó programok és beruházások meghatározását, valamint megvalósítását célozza a gazdasági és piaci hatékonyság növelése, a foglalkoztatottság megőrzése, illetve bővítéseTovább olvasom