Fogalomtár

Ebben a kategóriában a Közösségfejlesztés módszertani útmutató Fogalomtárából elkészített szócikkek kapnak helyet. A szócikkek segítséget nyújtanak a közösségfejlesztés értelmezéséhez szükséges további fogalmak megértéséhez.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kulturalis-kozossegfejlesztes/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal.

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-kozossegfejlesztesi-folyamat-eredmenyei/ A közösségfejlesztő szakma a közösségfejlesztési folyamatok eredményeit ma már leginkább a változás fogalmához kapcsolja. A színtisztán kvantitatív eredményeket (pl. egy közösségi beszélgetésen részt vett emberek száma) inkább részeredménynek, a fejlesztési folyamat egy állomásának tekinthetjük, a valódi eredmények minden esetben valamilyen változást rejtenek. A közösségfejlesztés európai keretrendszere szerint a közösségfejlesztésiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-kozossegfejlesztesi-folyamat-hatasai/ Fontos tudatában lennünk annak, hogy egy közösségfejlesztési folyamat (a tervezett eredményeken túl) várt és nem várt hatásokat is generál a közösségben és annak környezetében. Hatásnak tekinthetünk minden olyan folyamatot vagy tényezőt, mely a közösségfejlesztési folyamatban érintett közösségben és annak közvetlen környezetében, a fejlesztéshez köthetően, de nem annak tervezett eredményekéntTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/allampolgari-kompetencia/ Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák egyike. Az állampolgári kompetencia felvértezi az egyént, hogy teljes körben részt tudjon venni a közügyekben, alapozva a társadalmi és politikai koncepciókról és struktúrákról meglévő tudására, és arra az elkötelezettségre, hogy aktívan és demokratikus módon vegyen mindezekben részt. A szociális kompetenciával együttTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/barati-kor/ A baráti kör az intézmény égisze, ideális esetben közvetlen irányítása alatt elsősorban az intézmény költségvetése által nem lehetővé tett szolgáltatások megvalósítására vagy színvonalemelésre gyűjt adományokat azon az elven alapulva, hogy a szervezet által egyébként térítésköteles szolgáltatások hozzáférését e kör számára kedvezőbbé, esetenként ingyenessé teszi. Ezáltal létrejön egy törzsközönség aTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/beavatkozas/ A közösségek életébe átmeneti és szakszerű külső támogatást jelentő közösségfejlesztés működési módja, amely hozzájárul ahhoz, hogy a közösség képes legyen a megújulásra, vagyis saját problémáinak kezelésére, mérséklésére és megoldására. A beavatkozás addig tarthat, ameddig a közösség tagjai maguk nem válnak a változás meghatározó tényezőivé. A szócikk alapját képező dokumentum:Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/beiratkozott-olvaso/ Beiratkozott olvasó (érvényes regisztrációval rendelkező használó): az a könyvtárhasználó, akinek adatait a könyvtár nyilvántartásba vette, és ennek alapján használhatja a könyvtár szolgáltatásainak egy részét vagy egészét. Kapcsolódó fogalmak: könyvtárhasználó közművelődési intézmények rendezvényeinek látogatója múzeumlátogató Irodalomjegyzék: KSH STADAT Módszertani információk. 2.7. KULTÚRA. http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz27.html A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertaniTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/bevonas/ A bevonás szükségességéről a leggyakrabban akkor beszélünk, amikor az adott közösség és tagjai alacsony részvételi aktivitást mutatnak a közösség/társadalom interakciós és intézményi folyamataiban. Ez azzal jár, hogy az egymás iránti bizalom és szolidaritás gyenge; a kölcsönös segítés, a cselekvő viszonyok, az önkéntesség és a civil intézmények, hálózatok száma csekély;Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/civil-tarsadalom/ A modern civil társadalom a gazdaság és az állam közötti társadalmi interakció szférája; a nyilvánosságból és különböző szabad társulásokból tevődik össze. A polgári kezdeményezés és önmozgósítás változatos formái hozzák létre és a jogrendszer (különösen az alanyi jogok megléte) intézményesíti. Politikai szerepe nem a hatalom megszerzése, hanem annak befolyásolása, kontrollja.Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/digitalis-kompetencia/ Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák egyike. Az információs társadalomhoz kötődő technológiák magabiztos és kritikus használata a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. A digitális kompetencia meghatározó eleme az állampolgári létnek és a munkaerő-piaci alkalmasságnak. A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/eletminoseg/ A jólét (anyagi körülmények, életszínvonal-elemek) és a jól-lét szubjektív megélésének olyan kombinációjából áll, amely egyéni vagy társadalmi elégedettséget jelent. Az egyén és a társadalom szintjén egyaránt vizsgálható. Az értelmes és boldog élet megélhetőségének színvonala függ társadalmi tényezőktől (pl. a kormányzás színvonalától, a honos normáktól és tradícióktól, az erőforrásokhoz valóTovább olvasom