Fogalomtár

Ebben a kategóriában a Közösségfejlesztés módszertani útmutató Fogalomtárából elkészített szócikkek kapnak helyet. A szócikkek segítséget nyújtanak a közösségfejlesztés értelmezéséhez szükséges további fogalmak megértéséhez.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kulturalis-kozossegfejlesztes/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal.

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/helytortenet/ A helyismerettel sokszor együtt használják a honismeret, a helytörténet fogalmát. Ezek és a ritkábban emlegetett tájkutatás, valamint a regionális tudomány rokonságban állnak egymással, azonban nem azonos tartalmat takarnak. Helytörténet: kettős értelemben használatos. Egyrészt jelöli az adott hely társadalmi fejlődésének folyamatát, a múltra vonatkozó, feltárt vagy a forrásokban rejtőző információkatTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/honismeret/ A helyismerettel sokszor együtt használják a honismeret, a helytörténet fogalmát. Ezek és a ritkábban emlegetett tájkutatás, valamint a regionális tudomány rokonságban állnak egymással, azonban nem azonos tartalmat takarnak. Honismeret: a legkorábbi, még reformkori fogalom. Tartalma többször módosult, ma a közművelődési és a pedagógiai gyakorlat részeként értelmezhető. Az információk felkutatásátTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/hungarikum/   A hungarikum elnevezés „gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye. Forrás: 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertaniTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/informacios-pont/ Olyan, a településen vagy településrészben könnyen megközelíthető tájékoztatási pont, ahol teljes körű, megbízható és naprakész felvilágosítást adnak a települések életére hatást gyakorló legfontosabb közhasznú (helyi, köznapi, mindennapi, közérdekű, közösségi, általános) információkról. Az adott információs pont a településen belül vagy kulturális intézményhez kötődik, vagy közösségi alapú szolgáltatásként jön létre aTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/informalis-tanulas/ A mindennapi élet természetes velejárója. A formális és nemformális tanulási formákkal ellentétben az informális tanulás nem feltétlenül tudatos tanulás, és lehet, hogy maguk az egyének sem ismerik fel tudásuk és készségeik bővülését. Kapcsolódó fogalmak: formális tanulás nem formális (nonformális) tanulás Irodalomjegyzék: Koncz G. – Németh J. – Szabó I.Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/integralt-kozossegi-es-szolgaltato-ter/ A közművelődési közösségi színtér egyik formája, amely a közművelődési közszolgáltatások mellett egyéb tevékenységekre, közszolgáltatások megszervezésére is helyszínt biztosít. A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/integralt-telepulesfejlesztesi-strategia-its/ Az integrált településfejlesztési stratégia egy fejlesztési szemléletű, középtávot (7-8 év) átölelő dokumentum. Célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a településrészre vonatkozó célok kitűzése és azok középtávon való érvényesítése. A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/intezmeny-kozossegi-alapu-mukodtetese/ Egy intézmény közösségi alapon működik, ha: az intézmény a helyi igényekre reagálva, azokhoz alkalmazkodva, illetve azokat organikus módon, a társadalmi közeggel együttműködve alakítva kínálja szolgáltatásait; helyi erőforrásokra épít, vagyis a helyben meglévő humán- és egyéb erőforrások hasznosításával folytatja tevékenységeit, biztosítja saját működési feltételeit; az intézmény által kínált szolgáltatások célcsoportjaTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/iskolai-kozossegi-szolgalat/   A szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Forrás:2011. évi CXC. törvény a nemzetiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kalendarium/ Lásd: évkönyv A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztés módszertani útmutató