Intézményi esélyegyenlőség

A kategória alapját a Esélyegyenlőségi módszertani útmutatóból elkészített szócikkek adják. Az útmutató igyekszik a gyakorlatban is használható tanácsokat, eszközöket, praktikát nyújtani ahhoz, hogyan érvényesítsük az esélyegyenlőség szempontját a kulturális intézmények működtetésében. Közös célunknak kell lennie, hogy a kulturális értékteremtésben mindenki lehetőséget kapjon a részvételre. Legyünk biztosak abban is, hogy mindenkiben van olyan érték, tudás, tehetség, amely közérdeklődésre tarthat számot, és érdemes a szélesebb közösséggel is megismertetni.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyei-eselyegyenloseg/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal.

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-kozossegi-identitas-melyitese-mint-az-elkotelezodest-segito-modszer-szerkesztheto/ A mélyszegénységben élők többsége nyitottabb, könnyebb megszólítani őket, mint a településeken élő középosztályba tartozó embereket, akik közül több a bezárkózó ember, aki magas kerítéssel veszi körül magát. A nehézséget inkább a folyamat iránti folyamatos elköteleződés fenntartása jelenti. Nem könnyű egy olyan folyamathoz elkötelezett embereket keresni, amelynek eredményét nem tudjukTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kozossegi-szemlelet-kialakitasa-szerkesztheto/   A fogalom értelmezését segítő szócikk: A társadalmi szolidaritás kialakítása mint alapvetés Kapcsolódó szócikkek: Érzékenyítés Közösségi tervezés Szakmaköziség Az esélyegyenlőségben érintettek esetében az egyéni támogatáson túl szükség van arra, hogy a közösségközpontú megközelítés is széles körben elterjedjen. Csak így érhető el, hogy a társadalmi integráció, inklúzió és szolidaritás irányábaTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-segites-szerkesztheto/   Szociális érzék alatt nem a közösség élete és érdekei iránti elkötelezettséget – ennél jóval szűkebben értelmezzük: a tőlünk társadalmilag alacsonyabban, rosszabb helyzetben lévőkkel szemben megnyilvánuló érzést. Ez a felfogás a közösségfejlesztés szemszögéből mindenképp vitatható, ugyanis ebből a felfogásból táplálkozik az az elképzelés, hogy a társadalmat, az ezt alkotóTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-szegenyseg-kulturaja-szerkesztheto/ A szubkultúra egy társadalmon belül jól elhatárolható csoportra jellemző viselkedések és értékek összessége. A szegénység sajátos szubkulturális normákra épül, ami azt jelenti, hogy eltér a középosztály kultúrájától, a rájuk jellemző viszonyoktól és viszonyulástól. A szegények kultúrája átlépi a települési határokat, hasonlóságot mutat családszerkezetben, kapcsolatokban, fogyasztási szokásokban. Ez nem más,Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-szegenyseg-megjelenese-magyarorszagon-szerkesztheto/ Magyarországon – a TÁRKI adatai alapján – 2012-ben a teljes népesség 17 százaléka, a gyerekek (0–17 évesek) 26 százaléka élt jövedelmi szegénységben. A rendszerváltás előtt egészen 1981-ig nem beszéltek szegénységről Magyarországon. Azóta a társadalmi egyenlőtlenségek a fókuszba kerültek, amelyek az emberek életét, a lehetőségeit meghatározzák, és befolyással vannak aTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-tarsadalmi-kohezio-gyengulese-szerkesztheto/   A társadalmi összetartozást gyengítő legnagyobb rizikótényező helyi és országos szinten a tartósan veszélyeztetett társadalmi csoportok – idősek, betegek, mélyszegénységben élők és romák, fogyatékossággal élők, nők, gyerekek– iránti szolidaritás erodálódása. A betegek és fogyatékossággal élők segítését mindössze a felnőtt lakosság kétharmada, az idősek támogatását még kisebb hányada tartja fontosnak.Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-tarsadalmi-szolidaritas-kialakitasa-mint-alapvetes-szerkesztheto/   Kapcsolódó szócikkek: Érzékenyítés Közösségi szemlélet kialakítása Közösségi tervezés Szakmaköziség Egy közintézmény valóban a helyiekért van? Oda bárki bemehet? Akkor is bejut oda, ha szegény vagy fogyatékkal él, vagy a település szélén él? S megkülönböztetés nélküli fogadtatásban lesz része? Valóban van akarat arra, hogy nagy erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében,Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/alacsony-kuszob-szerkesztheto/   Mind a társadalmi szolidaritás kialakítása, mind pedig az egyes csoportok esélyegyenlőségének biztosítása szempontjából kiemelten fontos olyan közösségi színterek kialakítása, amelyek nemcsak fizikai, hanem mentális értelemben is könnyen megközelíthetők. Olyan terekre van szükség, ahol az egyén nem érzi, hogy neki valamilyen okból nincs ott helye. Az alacsony küszöb egyrésztTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/az-alacsony-vs-magas-intenzitasu-talalkozohelyek-dichotomiaja-szerkesztheto/   Az alacsony vs. magas intenzitású találkozóhelyek dichotómiáját Ragnar Audunson dolgozta ki. Ez a dichotómia ragadja meg a különbséget azon helyek között, ahol a fő érdeklődésünket és elkötelezettségeinket éljük ki – és azokkal találkozunk, akik osztják ezeket – (magas intenzitású) valamint azok között, ahol más értékeket valló és különbözőTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/az-integralt-kozossegi-ter-es-kozossegi-szolgaltatasok-feladatai-szerkesztheto/   A közösségi szolgáltatások egy épületbe történő integrálása és elérhetővé tétele mára már megszokottá és példaértékűvé válik és utat mutat azon helyi vezetőknek, akiknél az integráltság még gondolati szinten sem jelenik meg. Az infrastrukturális feltételek megteremtése elengedhetetlen a többfunkciós terek működtetéséhez, de a ”tégla” nem minden. A fal csupánTovább olvasom