Intézményi esélyegyenlőség

A kategória alapját a Esélyegyenlőségi módszertani útmutatóból elkészített szócikkek adják. Az útmutató igyekszik a gyakorlatban is használható tanácsokat, eszközöket, praktikát nyújtani ahhoz, hogyan érvényesítsük az esélyegyenlőség szempontját a kulturális intézmények működtetésében. Közös célunknak kell lennie, hogy a kulturális értékteremtésben mindenki lehetőséget kapjon a részvételre. Legyünk biztosak abban is, hogy mindenkiben van olyan érték, tudás, tehetség, amely közérdeklődésre tarthat számot, és érdemes a szélesebb közösséggel is megismertetni.

Bővebben a Cselekvő közösségek honlapon: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyei-eselyegyenloseg/

A kategóriába várunk minden olyan szócikket, amely összhangban áll a fent leírtakkal.

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/melyszegenyseg-szerkesztheto/ A mélyszegénység újkeletű fogalom, a XX. század második felében jelent meg. Azt a jelenséget értjük alatta, amikor valaki hosszú időn keresztül a relatív szegénységi küszöb alatt él, és nem látszik annak lehetősége, hogy helyzetéből önerővel, külső beavatkozás, segítés nélkül ki tudna törni. A mélyszegénység esetén a kockázati tényezők összeadódnak:Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/onkentesek-a-folyamat-fenntartasanak-zalogai-szerkesztheto/   A közösségfejlesztési folyamat célja, hogy a helyi emberekből helyi hálózat épüljön, amelyet a folyamatot támogató és abban résztvevő és elköteleződő önkéntesek alkotnak. Az önkéntesek erőforrásokat mozgósítanak, gyakran olyanokat, amelyek eddig rejtve voltak a közösség előtt, másrészt zálogai annak, hogy a projektek által elindított folyamatok fennmaradjanak, tovább működjenek (pl.Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/reszveteli-szinhaz-kozossegi-szinhaz/   Aktivizálás művészeti eszközökkel:   Részvételi színház – közösségi színház Kép és hang Közösségi falfestés   Az aktivizálásra, az ügyek iránti elköteleződésre használhatjuk a részvételi színházat is mint módszert. A részvételi színházi formák közül legismertebb a fórumszínház, melyet Augusto Boal brazil színházi szakember, rendező, politikus és népművelő módszerei alapjánTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/szakmakoziseg-szerkesztheto/   A fogalom értelmezését segítő szócikk: A társadalmi szolidaritás kialakítása mint alapvetés Kapcsolódó szócikkek: Érzékenyítés Közösségi szemlélet kialakítása Közösségi tervezés A kisebb szakmai körben induló, konkrét ügyek mentén alakuló együttműködés a leginkább célravezető. Egyre gyakoribb, hogy az intézményeken belül konkrét feladatként jelenik meg a szakmaköziség elősegítése, ennek alapja viszontTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/szegenyseg-es-melyszegenyseg-szerkesztheto/   A XXI. század egyik globális problémája a szegénység, amelyet a növekvő egyenlőtlenségek okoznak, s amelynek egy része átmeneti jellegű, a gazdasági recesszió eredményeként jön létre. A növekvő egyenlőtlenségnek strukturális okai is vannak, ilyenek például jövedelem- és vagyoneloszlás, egyes társadalmi rétegek és csoportok társadalmi és gazdasági alávetettsége. Az átmenetiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/telepulesi-eselyegyenlotlensegek-szerkesztheto/   A személyesen megélt hátrányos helyzetek (testi fogyatékosság, szellemi fogyatékosság, valamely kirekesztettségi állapot) mellett jelentősen negatív irányba befolyásolják egy társadalom mindennapjait, fejlődőképességét azok a csoportos hátrányok, amelyek egy kisebb, vagy nagyobb közösséget érnek nap mint nap. A marginalizálódott társadalmi helyzet, a kirekesztett népcsoporthoz való tartozás nem csupán ezeknek aTovább olvasom