A szegénység kultúrája

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/a-szegenyseg-kulturaja-szerkesztheto/

A szubkultúra egy társadalmon belül jól elhatárolható csoportra jellemző viselkedések és értékek összessége. A szegénység sajátos szubkulturális normákra épül, ami azt jelenti, hogy eltér a középosztály kultúrájától, a rájuk jellemző viszonyoktól és viszonyulástól. A szegények kultúrája átlépi a települési határokat, hasonlóságot mutat családszerkezetben, kapcsolatokban, fogyasztási szokásokban. Ez nem más, mint az egyforma alkalmazkodás a hasonló problémákhoz. A jelenben élnek, nem foglalkoznak a múlttal és a jövővel. Úgy érzik, nem tehetnek semmit a sorsuk változásáért, nem tudnak rá hatással és befolyással lenni.

Paul Henderson angol közösségfejlesztő saját tapasztalatai és európai közösségi munkásokkal és közösségfejlesztőkkel készített interjúk alapján a következőkkel jellemzi a kirekesztett közösségeket: elnyomottság érzése, szegénység és munkanélküliség, a konfliktusok magas szintje, elszigeteltség, kiterjedt bűnözés és félelem a bűnözéstől, szegényes lehetőségek, alulfinanszírozott és megbízhatatlan közösségi szolgáltatások.

Nem szabad azonban abba a csapdába esnünk, hogy egy teljességgel negatív és kétségbeejtő képet festünk a társadalmi kirekesztettség által érintett közösségekről – a bánat számtana szerint, amelyben a kirekesztés, a szegénység és a hátrányos helyzet egyenlő a közösségek elvesztésével. Mindez nagyon félrevezető lenne. A közösségfejlesztők és más szakemberek időről időre bizonyítékokat szolgáltatnak az ilyen közösségek rugalmasságáról. Ezek a közösségek rengeteg egymással összefüggő problémával néznek szembe, és ezért megerősítésre szorulnak. Sokszor azonban olyan jellemzőkkel is rendelkeznek, amelyeket még a tehetősebb, tisztább, modernebb szomszédságok is megirigyelhetnek, s ezek a jellemzők: találékonyság (…), informális hálózatok és társadalmi kötődések (…), kölcsönös segítségnyújtás (…), sokszínűség (…). A szomszédság életminősége igenis fontos a helyiek számára, még ha annak nagyfokú társadalmi kirekesztéssel és alacsony társadalmi tőkével is kell szembenéznie. [1]

Irodalomjegyzék:

[1] Henderson, Paul (2007 (2005)): 24-26. o.

A szócikk alapját képező dokumentum: Esélyegyenlőségi módszertani útmutató