Szegénység és mélyszegénység

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-szegenyseg-kulturaja-szerkesztheto/ A szubkultúra egy társadalmon belül jól elhatárolható csoportra jellemző viselkedések és értékek összessége. A szegénység sajátos szubkulturális normákra épül, ami azt jelenti, hogy eltér a középosztály kultúrájától, a rájuk jellemző viszonyoktól és viszonyulástól. A szegények kultúrája átlépi a települési határokat, hasonlóságot mutat családszerkezetben, kapcsolatokban, fogyasztási szokásokban. Ez nem más,Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/a-szegenyseg-megjelenese-magyarorszagon-szerkesztheto/ Magyarországon – a TÁRKI adatai alapján – 2012-ben a teljes népesség 17 százaléka, a gyerekek (0–17 évesek) 26 százaléka élt jövedelmi szegénységben. A rendszerváltás előtt egészen 1981-ig nem beszéltek szegénységről Magyarországon. Azóta a társadalmi egyenlőtlenségek a fókuszba kerültek, amelyek az emberek életét, a lehetőségeit meghatározzák, és befolyással vannak aTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kozossegfejlesztes-a-melyszegenysegben-elo-kozossegekkel-szerkesztheto/ Nincs recept arra, hogy hogyan is dolgozzunk a közösségekkel, a településekkel, a településrészekkel. Minden esetben a helyi viszonyokat kell alapul venni, és azokat figyelembe véve lehet csak a megfelelő módszert, módszereket kiválasztani. Ahhoz, hogy ezt a fejlesztő szakember, majd a köré csoportosuló központi mag és szélesebb kör meg tudjaTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/melyszegenyseg-szerkesztheto/ A mélyszegénység újkeletű fogalom, a XX. század második felében jelent meg. Azt a jelenséget értjük alatta, amikor valaki hosszú időn keresztül a relatív szegénységi küszöb alatt él, és nem látszik annak lehetősége, hogy helyzetéből önerővel, külső beavatkozás, segítés nélkül ki tudna törni. A mélyszegénység esetén a kockázati tényezők összeadódnak:Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/szegenyseg-es-melyszegenyseg-szerkesztheto/   A XXI. század egyik globális problémája a szegénység, amelyet a növekvő egyenlőtlenségek okoznak, s amelynek egy része átmeneti jellegű, a gazdasági recesszió eredményeként jön létre. A növekvő egyenlőtlenségnek strukturális okai is vannak, ilyenek például jövedelem- és vagyoneloszlás, egyes társadalmi rétegek és csoportok társadalmi és gazdasági alávetettsége. Az átmenetiTovább olvasom