Közösségi alapú szolgáltatások

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/kozossegi-alapu-szolgaltatasok/

 

  • Közösségi alapú szolgáltatásról akkor beszélünk, ha az közösségi hiány mérséklésére irányul, a közösségnek befolyása van rá, érzelmileg is azonosul vele, a sajátjának érzi.
  • A közösségi fejlesztőmunka során jellemzően új szolgáltatási tevékenységek jönnek létre, meglévőknek módosulhat a profilja a feltárt igények és kapacitások hatására.
  • A közösségfejlesztés alapja a bevonás, aktivizálás, a részvétel ösztönzése, a közösség aktív részvételének fokozása, szervezettségének erősítése. A szolgáltatások közösségi jellegén elsősorban az olyan alárendeltségi viszonyok és magatartásminták megtörését értjük, amelyben passzív ellátotti szerepeket alakítanak ki és tartanak fenn azok, akiknek a szolgáltatást nyújtanánk. A kölcsönösséget, az egyenrangúságot kell szem előtt tartani, lehetővé tenni a bekapcsolódást, a hozzájárulást, hogy az egyén értékes lehessen közössége számára.
  • Fontos, hogy a közösségi alapú szolgáltatás helyben legyen, hogy valós szükségletekre érdemben reagáljon, hogy az önkéntesség szerephez jusson, hogy erőfeszítéseket tegyen az érdekeltek körének bővítésére, hogy építsen helyi forrásokra, hogy a közösség szolidaritása, összetartozása megnyilvánulhasson benne, vagy a közösség saját kezdeményezése legyen.
  • A helyi közösségi tevékenységek helyi közösségi színtereket feltételeznek, adott célcsoportok széleskörű igényeire adnak komplex válaszokat. Képzett szakemberek mellett lelkes és rátermett laikusokra is építenek, akik számára tanulási lehetőségeket, mentorálást szükséges biztosítani.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató