Település, településrész, térség [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/telepules-telepulesresz-terseg/

 

A TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívás tárgyát képező közösségfejlesztési folyamatok célterülete lehet egy település teljes egésze vagy annak egy része (településrész) vagy több település (térség). E pályázati felhívás keretében településrészként értelmezendő az egy településen belüli vagy annak külterületén elhelyezkedő, a helyi lakosok által külön településrésznek tekintett terület. Térségnek értelmezendő több, olyan település összessége, amelyek egymással határosak, illetve földrajzilag, kulturálisan összetartoznak.

A célterület meghatározáskor figyelembe kell venni a Műszaki és szakmai elvárások fejezetben meghatározottakat, miszerint: a közösségfejlesztési folyamat által érintett települések, településrészek lélekszámának el kell érnie a legalább 1000 főt, amennyiben e kritérium teljesítése érdekében a közösségfejlesztési folyamat több települést, településrészt érint, akkor a települések egy közös hivatalhoz, a településrészek egy településhez kell tartozzanak (az egy hivatalhoz, településhez való tartozás kritériumától kivételes esetben el lehet térni, ezt azonban a támogatási kérelem dokumentációjában részletesen indokolni kell.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató