Társadalmiasítás fogalma [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/tarsadalmiasitas/

Mi a társadalmiasítás?

A társadalmiasítás a közösségfejlesztés eredményeinek fontos mutatója. A társadalmiasítás és a közösségfejlesztés párhuzamos folyamatai egymást erősítik, illetve generálják. A közösségfejlesztés folyamatainak, pl. a közösségi részvételen alapuló tervezés és döntéshozás folyamatainak sikerességét jól mutatja a társadalmiasítás elért szintje.
Az International Assotiation for Public Participation (IAP2) öt fokozatú részvételi skála modellje alapján:

A társadalmi részvétel alapelvei, alapértékei:

 • átláthatóság
 • alázatosság
 • nyitottság
 • mások iránti tisztelet
 • őszinteség
 • megbízhatóság
 • szavahihetőség
 • rugalmasság

A társadalmi részvétel skálája

A táblázat bemutatja az öt részvételi szintet és főbb jellemzőit:

A társadalmi nyilvánosság szintjének növekedése

A táblázat függőleges oszlopának elemei az IAP2 modellje szerint öt társadalmi részvételi szint átgondolása segíti a közösség bevonását a döntéshozatalba. A táblázat vízszintes fejléce tartalmazza a nyilvánosság szintjeit balról jobbra:

 1. tájékoztatás
 2. konzultáció
 3. bevonás
 4. együttműködés
 5. felhatalmazás

A társadalmi részvétel módja

 1. Tájékoztatás: az érintettek informálása.
 2. Konzultáció: Az információra visszajelzés kérése.
 3. Bevonás: Közvetlen találkozó az érintettekkel.
 4. Együttműködés: Partneri együttműködés az egész fejlesztési folyamat során.
 5. Felhatalmazás: Teljes mértékben az érintettek véleménye, döntése a mérvadó.

Ígéret a résztvevőknek

 1. Tájékoztatás: Biztosítjuk az információt.
 2. Konzultáció: A visszajelzés hatására született döntésekről tájékoztatni fogunk.
 3. Bevonás: Közösen dolgozunk, a vélemények megjelennek az alternatívákban és a döntésről visszacsatolást adunk.
 4. Együttműködés: Beleépítjük a véleményeteket a döntésbe, alternatívák kidolgozása, innovációk figyelembevétele, a megvalósíthatók kiválasztása.
 5. Felhatalmazás: Végrehajtjuk a döntést, a végső döntés is az érintettek kezében van.

Példák, eszközök

 1. Tájékoztatás: hírlevél, web, ügyfélszolgálat, fogadóóra.
 2. Konzultáció: közmeghallgatás, fókuszcsoport, kutatás, közösségi találkozó.
 3. Bevonás: műhelymunka, megszólítás.
 4. Együttműködés: állampolgári tanácsadó testületek, részvételi döntéshozatal.
 5. Felhatalmazás: állampolgári meghallgatás,titkos szavazás, delegált döntéshozatal.

IAP2 modell: leírás a szövegben

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató