Társadalmiasítás [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/tarsadalmiasitas-3/

 

A társadalmiasítás fogalma bővebben kifejtve ide kattintva érhető el.

Azon intézmények [1] működnek társadalmiasított formában, amelyek aktivitásainak meghatározásában, megvalósításában és értékelésében a település, településrész lakosai tevékenyen részt vesznek, és ezek beépítésre kerülnek az intézmény belső működését meghatározó dokumentumokba [2]. Azaz, egy olyan működési mód, amely a helyi lakosokat és közösségeiket [3], azok igényeit, érdeklődését, szándékait helyezi a középpontba, egyúttal megkérdezi és aktív cselekvőként, a tevékenységek formálójaként és megvalósítójaként be is vonja őket, továbbá ennek módszerei, eszközei rögzítettek, mindenki számára megismerhetők és adott esetben formálhatók, alakíthatók is.
A társadalmiasított működés alapja az a személet, hogy saját művelődésük tárgyában a helyi polgárok [4] önmaguk a legbölcsebbek, saját igényeiket, szükségleteiket ők maguk ismerik a legjobban. Elképzelhető azonban, sőt számos esetben bizonyára így is van, hogy nem jártasak az összes lehetőségben, nem minden esetben tudják, hogy adott igényüket, szükségletüket miképpen lehet és érdemes – településük [5] lehetőségeinek figyelembe vételével – kielégíteni. De hát ez nem is lehet elvárás velük szemben. Ennek ismerete a mi feladatunk, ebben mi, kulturális szakemberek vagyunk a szakértők. Valahogy akként, mint amikor pl. lakásunk, házunk átalakításán gondolkodunk: mi tudjuk, hogy milyenné szeretnénk tenni, de annak érdekében, hogy megtudjuk, mindez megoldható-e, és ha igen, akkor miképpen, szakemberhez fordulunk. És azt várjuk el tőle, hogy tervezéssel, szakmunkával legyen segítségünkre szándékaink megvalósításában. És persze ilyenkor – folytatva a hasonlatot – alakulhatnak az elképzeléseink, de a döntést mindig magunk hozzuk, hiszen igényeinket, szükségleteinket nálunk jobban semmilyen szakember sem ismerheti. Az is elképzelhető, hogy az átalakítás egy részét magunk valósítjuk meg – vagy azért, mert úgy gazdaságosabb vagy azért, mert egyszerűen örömünket leljük benne. E munka során nem csak tulajdonosi érzésünk erősödik, hanem mi magunk is szakértőkké válunk egyes kérdésekben: vitatkozunk a mesteremberrel, tanácsot adunk barátainknak, egyes jövőbeni átalakítások esetében pedig már meg sem kérdezzük az építészt, a mesterembert, hanem magunk tervezzük és valósítjuk meg az átalakítást.
Hasonló – illetve meggyőződésünk, hogy hasonló kell legyen – a kulturális intézmények [6] és a helyi polgárok [7] viszonya is:

  • saját igényeik, szükségleteik tárgyában a polgárok a szakértők, a mi szakértelmünk nem ennek helyettük való meghatározásában, hanem a „hogyan” kérdésre adandó számos válaszlehetőség ismeretében áll,
  • érdeklődő és folyamatos párbeszédben kell legyünk egymással, hiszen csak így tudhatjuk meg, hogy miben és hogyan lehetünk szolgálatukra,
  • érdemes olyan helyzeteket is teremtenünk, amelyek alkalmat teremtenek a cselekvésre és ha intézményünk programjainak résztvevői, látogatói, használói [8] már nélkülünk is képesek szándékaik megvalósítására, csak abban,
  • akkor és oly módon legyünk segítségükre, amiben, amikor és ahogyan azt igénylik.

Irodalomjegyzék:

[1] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV
[2] EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás. https://www.palyazat.gov.hu/efop-131-15-cselekv-kzssgek-aktv-kzssgi-szerepvllals
[3] Helyi társadalom szócikk. https://cskwiki.hu/helyi-tarsadalom/
[4] Helyi társadalom szócikk. https://cskwiki.hu/helyi-tarsadalom/
[5] Település, településrész, térség szócikk. https://cskwiki.hu/telepules-telepulesresz-terseg/
[6] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV
[7] Helyi társadalom szócikk. https://cskwiki.hu/helyi-tarsadalom/
[8] KSH STADAT Módszertani információk. 2.7. KULTÚRA. http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz27.html

A szócikk alapját képező dokumentum:

Intézmények társadalmiasítása módszertani útmutató