Tankatalógus [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/tankatalogus/

 

Ez egy név- és címjegyzék, amelyben a helyi emberi erőforrások – tapasztalat, tehetségek és tudás – tárul fel s jelenik meg önállóan pl. „Tankatalógus” -ként vagy más helyi orgánum – ka­lendárium, évkönyv stb. részeként.

Amikor először alkalmaztuk ezt a „központi magot” alkotó kezdeményező lakosok végigjárták a településeket és valamennyi felnőtt embernek feltették a kérdést:

  • Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana másoknak?
  • Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól?
  • Hozzájárul-e, hogy a neve és címe megjelenjen egy helyi címjegyzékben?

A kérdésekre a válaszokat helyi lakosok gyűjtötték össze és szerkesztették együvé, a Tankatalógusba. Az azonos témában járatos és érdeklődő em­berek neveinek egymás mellé szerkesztése sokak számára tette egyértelművé, hogy nem kell szakkörvezetőre, klubvezetőre várni, kellő információk birtokában saját maguk is meg­ta­lál­hatják egymást.