Szociális kompetencia [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/szocialis-kompetencia/

 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák egyike. Az állampolgári kompetenciával együtt jelent hatékony és építő módon történő részvételt a társadalmi és szakmaiéletben, valamint aktív és demokratikus állampolgári részvételt, különösen az egyre sokfélébb társadalmakban.

A szociális kompetencia ismeret-elemei:

A fizikai és mentális egészség biztosításának módja, az egészséges életvitel, viselkedési szabályok, az egyén, a csoport, a munkaszervezet, a nemek közti egyenlőség, megkülönböztetés-mentesség, társadalommal és kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók, az európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenziói.

A szociális kompetencia készség-elemei:

Építő kommunikáció, tolerancia, együttérzés, stressz- és frusztrációtűrő képesség, különbségtétel a személyes és a szakmai szféra között.

A szociális kompetencia attitűd-elemei:

Együttműködés, magabiztosság, integritás, érdeklődés a társadalmi-gazdasági fejlemények és az interkulturális kommunikáció iránt, a sokféleség értékelése, mások tisztelete, előítéletek leküzdése, kompromisszum-készség.

Forrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK). Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 394/10