Részvételi fórumok [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/reszveteli-forumok/

Definíció:

Egy konkrét célra szerveződött, a közösség tagjainak részvételével megvalósuló olyan nyilvános találkozók, melyeken a helyi közösséget foglalkoztató kérdéseket, problémákat járják körbe, abból a célból, hogy közösségi válaszok szülessenek az adott problémára. Lehet kiscsoportos, strukturált beszélgetés, melynek célja a közös gondolkodás (pl. párbeszédkörök, szomszédsági tanácsok, kerekasztal-beszélgetések), vagy a tágabb közösséget megszólító találkozó is (pl. lakossági fórumok), melyek célja az információk bevitele a közösségbe, vagy új cselekvő tagok bevonása, vagy egy civil szervezet, esetleg szociális szövetkezet létrehozása.

A tevékenység célja:

A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémafeltárás, -elemzés és tervezés folyamatában az állampolgári attitűd fejlesztése, hogy a tagok átéljék: ez az én településem, közöm van hozzá, hatással lehetek, alakíthatom a körülöttem levő világot.

Kulcsfogalmak:

 • szomszédsági tanács
 • párbeszéd körök
 • műhelymunka
 • lakossági fórum
 • helyi ügyek tudatosítása
 • társadalmi párbeszéd
 • együttműködés
 • beleszólás
 • közügy

Feltételrendszer:

A sikeres fórum megszervezésének feltétele az olyan kreatív légkör megteremtése, melyben az egyének és csoportok szabadon megfogalmazhatják álláspontjukat. Ehhez kapcsolódó további feltétel az esetlegesen kialakuló érdekütközésekből fakadó konfliktusok megfelelő kezelése.

 • személyi: közösségfejlesztő/közösségszervező, aktív, cselekvő tagok, a találkozót levezető moderátor/facilitátor
 • tárgyi: közösségi tér (pl. közösségi ház, iskola, könyvtár)
 • anyagi: terembérlés, ha szükséges

Tartalmi összetevők – szükséges lépések felsorolása:

Közösségi találkozó szervezésének lépései:

 • A cél meghatározása (tudnunk kell, hogy miért szervezünk találkozót, kiket akarunk megszólítani, mit akarunk elérni?).
 • A cél lehet: a problémák elemzése, közös tervezés, erőforrások feltérképezése, cselekvési terv megvitatása, értékelés stb.
 • Az alkalmas hely és időpont megválasztása.
 • Előkészítés és szervezés (a találkozó meghirdetése, a moderátor személyének megválasztása, feladatainak tisztázása, tanácsadók felkérése, írásos anyagok elkészítése, technikai felszerelések beszerzése, ha szükséges stb.).
 • A találkozó levezetése (a célok pontos elmagyarázása, mederben tartott hozzászólási lehetőség biztosítása, az érdeklődés, figyelem fenntartása, rövid vizuális segédanyagok használata, a találkozó végén a fontosabb pontok összefoglalása, a következő lépés, tennivalók ismertetése).
 • A találkozót értékelés követi (sikeres volt-e, ha igen miben, ha nem miért?) Szükség lehet egy beszámoló írására is, hogy a közösség tagjai értesüljenek a találkozón elhangzottakról.

Alkalmazott eszközök és módszerek:

Különböző módszereket használunk, attól függően, hogy milyen típusú fórumot szervezünk. Az aktivizáló, részvételre serkentő módszerek mellett együttműködés alapú módszereket használunk:

 • kiscsoportos munka
 • strukturált feladatok
 • brainstorming → valódi szabályokkal
 • közös mérlegelési módszerek
 • közös döntéshozatali módszerek
 • deliberatív technikák

Eredmények, várható kimenet:

 • A részvételi demokrácia erősödése, szélesebb rálátás a közösség problémáira, erőforrásaira;
 • az egyéni, illetve csoportos érdekek megjelenítése a közösségben;
 • a döntési, tervezési folyamatban való részvétel fejlesztő hatása érvényesül, mind az egyén, mind az érdekcsoportok esetén (kommunikációt, vitakultúrát, érdekérvényesítési készséget, kooperációt fejleszt);
 • elkötelezettség jöhet létre a megvalósulásban való részvételre;
 • a közösség tagjai felelősséget vállalnak a közösséget érintő ügyekért.

Szakirodalmi ajánlás:

 • Borbélyné Nagy É. (szerk.) É.n. Párbeszéd Kör Kézikönyv. Budapest, Találjuk ki Magyarországot Kiadó
 • Varga A. T. (szerk.). (1996). Hogyan szervezzünk és vezessünk nyilvános gyűléseket? In: Parola 4.sz.
 • Hunya M. (1998). A disputa program. Budapest, Soros Alapítvány

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató