Önkéntes tevékenységek köre [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/onkentes-tevekenysegek-kore/
 

Az önkéntesek tevékenységi területének, feladatkörének meghatározásakor érdemes a program indításakor legalább 2-3 különféle pozíciót kínálni, mert ez több lehetőséget, esetleges váltást, továbbfejlődési lehetőséget is jelent az önkénteseknek, és emiatt vonzóbbá válik számukra a fogadó szervezet. Az intézményünknek célszerű az egyedi, specifikus tevékenységekhez tervet készíteni a munkakörök kialakítása céljából. Ebben rögzíthetjük az elvégzendő tevékenységek mennyiségét is, amely meghatározza, hány szakemberre és önkéntesre van szükségünk a projekt lebonyolításához. Ha az elvégzendő tevékenységeket tisztáztuk, célszerű az elvárásokat írásban rögzítenünk a munkaköri leíráshoz hasonló formában. Eközben már az értékelést is figyelembe kell vennünk, azokat az elvárásokat, amelyeket el kell érnünk, meg kell valósítanunk ahhoz, hogy tényleg sikeres legyen a munkánk a projekt és az azt megvalósítók szemszögéből is. A napi munkafolyamatokba bekapcsolódó önkéntes tevékenységekhez is készíthetünk általános leírást, mely az adott folyamathoz kapcsolódó elvégzendő feladatokat, lépéseket egyértelműen meghatározza.

 

A következő táblázat egy mintát tartalmaz az önkéntes feladatleírás megfogalmazásához. A táblázatnak 3 oszlopa van, az első oszlopban egymás alatt vannak felsorolva a lehetséges önkéntes tevékenységek, tőlük jobbra, velük egy sorban pedig az adott önkéntes tevékenységgel kapcsolatos előnyök, illetve hátrányok jelennek meg.

 

Tevékenység Előny Hátrány
Információs pult/szolgálat működtetése Mosolygós arcot lát a betérő, kisebb a fásultság kockázata. Több ember, rugalmasan, akár egy-egy rendezvényre gyorsan mozgósítható. Önálló tevékenységként elláthatják az önkéntesek. Több önkéntessel oldható csak meg, mint teljes állású fizetett kollégával, ezért erős koordinátori jelenlétet igényel az egységes színvonal fenntartása. Ez függ a környezet változásától is. Pénzkezelést nem tanácsos hozzá kapcsolni.
Tárlatvezetés Különféle nyelveken, különféle témákban, nagy rendszerességgel (a csapat szintjén) kínálható extra szolgáltatás a kliensi körnek. Önálló tevékenységként elláthatják az önkéntesek. Az intézmény arcaiként és szakmai képviselőkként komoly képzést igényel az önkéntesek betanítása.
Fordítás Értékes és esetenként ritka nyelvi segítséget jelent. Önálló tevékenységként elláthatják az önkéntesek. Szakmai anyagok esetén lektorigényes.
Adminisztráció, adatrögzítés, digitalizálás, nyilvántartási feladatok, könyvtári dokumentumok rendezése, raktári jelzet készítése, borítékolás Terhet vesz le a munkatárs válláról. Rendszeres emberekkel, rendszeres tevékenységként, rengeteg időt tud megspórolni a munkatársaknak. Önállóan végezhető tevékenység. Pontosságot igényel. Betanítás és kontrolligényes (akár utólagos kontrollra is szüksége lehet). Nagy fluktuáció esetén a munkatárs inkább megcsinálja, mint kiadja a feladatot.
Múzeumpedagógiai feladatok, táboroztatás A csoportfoglalkozások során a 15-20 főre való figyelemmegosztást segíti, a résztvevők kifejezetten hálásak, szolgáltatás minőség növelését jelenti. Jellemzően asszisztencia-jelleggel vesznek ebben részt önkéntesek, a szakmai felelősséget vállaló múzeumpedagógus mellett.
Kezet Rá! Program Az eredeti vagy másolt tárgyak kliensek általi kézbevételét élménnyé teszi az élő információterjesztés által. Az intézmény arcaként és szakmai képviselőjeként komoly és szerteágazó képzést igényel az önkéntesek betanítása.
Rendezvényszervezés, lebonyolítás Figyelemigényes területeken, monoton részfeladatok ismétlésére lelkes, kellően rugalmas, jó problémamegoldó készséggel rendelkező segítség – előnyösebb, mint a túlterhelt, figyelmetlen, fásult munkatárs.

Szintén stabil gárdával érdemes végezni. Akár alkalomszerűen is bevonható nagyszámú önkéntes (pl. Múzeumok éjszakája: amatőr előadó- és alkotóművészeti programok előkészítése, lebonyolításban való részvétel [ruhatárban segítés, regisztráció, ültetési feladatok, jegyszedés, köszöntés, vendégfogadás]).

Ha alkalomszerű, nagy lehet a betanítási igény, ha az önkéntesnek még nincs rálátása a szervezetre. A képzést alaposan, lehetőleg írásban is rögzítve át kell gondolni.
Kommunikációs és marketing feladatok (blogírás, cikkírás arculattervezés, rendezvényfotózás, videofelvétel készítés a programokról, kisfilm készítés, szóróanyagok tervezése) Nem főállású munkatársként rendkívüli hiteles tevékenység, ezért a társadalmi bázis növelésben hatalmas segítség. Kreatív feladat. Fizetett munkatárs mellett vagy önálló munkaként elláthatják az önkéntesek. A fiatalok könnyen motiválhatók, mert tevékenységük eredménye azonnal látható, hallható, olvasható. Nincs alkalom és energia a kommunikációs képzésre, azaz alapvetően jó készségű önkéntesekkel lehet csak harmonikusan együttműködni. Kifejezetten fontos az önkéntes motivációjának és pozitív tapasztalatának fenntartása (ezért HR igényes), viszonylag nagy a fluktuáció.
Piackutatás, kérdőívezés Igen munkaidő igényes, hogy a klienskört statisztikailag is megfelelő arányban elérjék. Nem árt némi szakmai előképzettség, kommunikációs, vagy elemző területen.
Informatika segítség (weboldal, hírmondó, hírlevél szerkesztése) A ritka és sokszor megfizethetetlen szaktudás megjelenik a szervezetben. Önállóan és esetenként otthonról végezhető tevékenység. Ha a kliensek számára történik a szolgáltatás nyújtása, akkor szolgáltatásbővülésről van szó. Az önkéntes jellemzően egyéb intenzív elfoglaltsága miatt a kiszámíthatóság, a rendszeresség, a gyakoriság lehet nehezítő faktor. Ha kliensek számára történik szolgáltatásnyújtás, alacsonyabb (és ezért nem feltétlen ellenőrzött) informatikai tudással elvállalható feladat.
Támogatói Kör / Baráti Kör támogatása, népszerűsítése Az önkéntesek szervezet iránti elköteleződése jó alap a szervezet népszerűsítéséhez, gyakran olyan önkéntesek végzik, akik önmaguk támogatóként is megjelennek. Az esetleges kettős státusz miatt érzékenyebb, hogy milyen információt kap az önkéntes a szervezetről, és mekkora a transzparencia foka.
Gyűjteményi munka Számos, erőforráshiány miatt hátra sorolt feladat elvégezhető, pl. adatbázis kezelés, hagyaték gondozása, logisztikai munka. A gyűjteményi kollégák személyiségén, hozzáállásán múlik, hogy erre a területre beengednek-e önkéntes segítőket.
Egyéb szakmai feladat (pl. képzésszervezés, ismeretterjesztés) A jól végzett munka komoly terhet vesz le a munkatárs válláról. A munkatárs bizalmának megnyerése eleinte nehézségbe ütközhet. A bizalmi, kétszemélyi kapcsolatban esetleg nehezebb a negatív, de építő visszajelzés. Az adminisztrációs feladatok pontos elvégzése.
Teremőri teendők A nehéz anyagi helyzetben lévő szervezetek számára (átmeneti) megoldást jelenthet. Vitatható, hogy mennyire tartozik az alapfeladatok közé, illetve komoly konfliktus forrása lehet az értékvédelem és önkéntes felelősségvállalás között, valamint akkor, ha egyszerre fizetett és nem fizetett munkatársak is ellátják az adott feladatot.
Könnyű fizikai munka, például kertészkedés, festés, tereprendezés, ültetés, felújítási munkákban való részvétel Bárki végezheti, nem igényel különösebb felkészülést. Alkalomszerűen, ezért jól tervezhetően összefogható. Alkalomszerűségéből adódóan nem jelent hosszútávú önkéntes elköteleződést. Alkalomszerűségéből adódóan kifejezetten szabálykövető. Önkéntesek fogadására alkalmas, kevéssé van lehetőség kreatív megoldásokra, együttgondolkozásra (de ez szervezésfüggő).
Gazdaságfejlesztés, közösségfejlesztés, helyi társadalomfejlesztés Elkötelezett, saját településükért tenni akaró, innovatív, fejlesztő szemlélettel rendelkező aktív polgárok vonhatók be. A kistelepülésen tevékenykedő önkéntesek aktív részesei a műhelymunkáknak, ötleteket adnak, közös cselekvésre buzdítanak, tevékenyen részt vesznek a fejlesztési folyamatokban. A települési összefogás, szakember által „irányított” vezetés, helyi hangadó, véleményformáló közreműködése, részvétele nélkül nem eredményes, vagy a hangadó beállítottsága, együttműködési készségének hiánya akadállyá válhat.
Települési értéktárak összeállítása Bárki bekapcsolódhat a gyűjtésbe, az infokommunikációs eszközök használata megkönnyíti az értékfeltárást. Fiatalok számára is vonzó lehet. Az önkéntesek által öntevékenyen összegyűjtött anyagok, értékek gondozása, rendezése szakmai tudást igényel, szakmai szervezetekkel való együttműködés javasolt. Alkalomszerűségéből adódóan nem jelent hosszútávú önkéntes elköteleződést.

 
 
A szócikk alapját képező dokumentum: Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez