Mérés-értékelés: statisztikai adatok elemzése [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/meres-ertekeles-statisztikai-adatok-elemzese/

Az adatok begyűjtése

A statisztika nem más, mint a környező világról begyűjtött adatok feldolgozása, értékelése.

Az adatok begyűjtése több módon történhet:

  • automatikus: meteorógiai adatok, vízállás, közüzemi fogyasztók, vállalati integrált rendszerek stb.
  • rendszeres: bizonyos időközönként megismételt, ugyanazokat az adatokat begyűjtő módszer (éves munkahelyi statisztikák, népszámlálás, negyedéves gazdasági adatok)
  • időközi: nem rendszeres időközönként végzett adatfelvételek egy-egy témában (piackutatás, tudományos kutatás, forgalomszámlálás stb.).

Adatok, mutatószámok

A statisztikai megfigyelés során a sokaság egységeiről összegyűjtött információkat (melyek lehetnek számszerűek vagy nem számszerűek is) nevezzük alapadatoknak. Ezek összesítése, rendszerezése útján jutunk az adatokhoz, melyek mindig számértékek. Ha ezek egyszerű számlálás vagy mérés útján keletkeztek, akkor abszolút adatoknak, ha viszont valamiféle matematikai művelet eredményeként jöttek létre, akkor származtatott adatoknak nevezzük őket.

A rendszeresen kiszámított származtatott adatokat mutatószámoknak nevezzük.

Mind az alapadatok, mind a származtatott adatok elégségesek ahhoz, hogy azokból következtetéseket vonjunk le. Mindig az elérni kívánt cél határozza meg, hogy melyik módszert alkalmazzuk.

Az alapadatok használata is elégséges lehet bizonyos folyamatok, eredmények bemutatására, de a származtatott adatok egy finomabb, részletesebb képet adnak ugyanarról a dologról.

Statisztikai adatok gyűjtése

A statisztikai adatok begyűjtése az alábbi módszerekkel történhet:

  • központilag gyűjtött statisztikai adatsorok elemzése,
  • általános lakossági felmérés kérdőív segítségével,
  • célzott felmérés kérdőív segítségével.

Hogyan érhetőek el a statisztikai adatok?

A Központi Statisztikai Hivatal évkönyvei és STADAT[1] nevű adatbázisa tartalmazza a legtöbb szükséges adatot. Az évkönyveknél figyelembe kell venni, hogy az adatok jelentős késéssel érhetők csak el. Amennyiben a nyilvános adatbázisban nem szereplő adatokra van szükség, akkor lehetőség van egyedi adatigénylés benyújtására. Ennek részletes leírása a honlapon[2] olvasható. Az önkormányzatok, illetve az alapadatszolgáltatók sokkal frissebb adatokkal rendelkeznek, ezeket célszerű tőlük beszerezni. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet[3] melléklete felsorolja a legfontosabb adatforrások tulajdonosait, akiktől ezek az adatok beszerezhetők.

A helyzetfelméréshez szükséges adatok köre nem meghatározott, nincsenek rá pontos előírások. Mindig az adott feladathoz szükséges adattartalmakat kell megadni.
 
Irodalomjegyzék:

[1] Központi Statisztikai Hivatal STADAT. http://www.ksh.hu/stadat
[2] Központi Statisztikai Hivatal – adatigénylés. http://www.ksh.hu/adatigenyles
[3] 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor

 
A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató