Küszöbfélelem [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/kuszobfelelem/

 

A küszöbfélelem a könyvtár- és információtudományi szakirodalomban használt terminus azt a lelki gátat jelenti, amely megakadályozza az emberek eljutását a könyvtárig, a könyvekig. Szimbolikus kép, mely hűen fejezi ki, azt a szorongást, melyet egy ismeretlen dolog válthat ki bennünk. Vagyis, amikor nem merjük megtenni azt a lépést, mely esetünkben bevezetne minket a könyvtárba [vagy más közösségi térbe]. Nem ismerjük a szabályokat, nincsenek viselkedési mintáink, nincsenek forgatókönyvek a fejünkben arról, hogy mit és hogyan kell tennünk egy ilyen közösségi térben. [1]

Kialakulásának okai

A küszöbfélelem kialakulásának nagyon sok oka lehet, amelyek közül néhány példa:

  • Az adott közösségi színtér túlságosan elit intézmény benyomását kelti. Pl. egy fizikai munkásként dolgozó, vagy csak alacsony jövedelemmel bíró egyén úgy érzi, hogy egy adott tér elsősorban értelmiségieknek, magas státuszú embereknek lett kialakítva, ahonnan őt kinézhetik (étterem, vitorláskikötő klubja).
  • Az adott közösségi színtér nem kellően független, azaz a benne résztvevők olyan közös értékekkel bírnak, cselekvési mintákat, szokásokat követnek, amelyek a kívülről jövőnek nehezen elsajátíthatók, ezért kényelmetlenek. Pl. ilyenek lehetnek a vallási vagy politikai alapon szerveződő közösségek.
  • Az adott közösségi színtérben való részvételhez olyan készségek meglétét asszociáljuk, amelyekkel mi magunk nem rendelkezünk. Pl. sportolási, szabadidő-eltöltési céllal létrehozott terek (edzőterem, falmászó klub, squash).

Alacsony küszöbbel rendelkező terek független találkozóhellyé válhatnak, amelyekben lehetőség van a legkülönbözőbb hátterű, értékrendű, státuszú emberek spontán találkozására. A találkozások elősegíthetik egymás megismerését, az előítéletek lebontását, a bizalom erősítését, a társadalmi szolidaritás növelését. Az alacsony küszöbbel rendelkező terek alkalmasak arra, hogy a saját véleményünket, értékrendünket, világlátásunkat ütköztessük más háttérrel bíró emberek értékrendjével, világlátásával, véleményével. Az alacsony küszöbbel bíró terek a közösséghez való tartozás ajándékát adják.

Irodalomjegyzék:

[1] Péterfi Rita: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés = Könyvtári figyelő, 2007. (53. évf.) 3.sz. http://ki.oszk.hu/kf/2010/10/olvasokozpontu-olvasasfejlesztes/

A szócikk alapját képező dokumentum:

Esélyegyenlőségi módszertani útmutató