Közösségszervezés [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/kozossegszervezes/

A közösségszervezés több értelemben használatos napjainkban.

Egyfelől egy szakterület szervezői és részben fejlesztői munkáját jelenti, esetünkben a kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező folyamatokat, amelyek művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetekben, állami vagy önkormányzati intézményekben, integrált, többfunkciós szervezetekben, intézményekben valósulnak meg.

A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. [1]

A közösségszervezés egy másik – akcionista – megközelítésben, a közös megoldásokat, az egyetértést, együttműködést szorgalmazó közösségfejlesztéshez képest sokkal inkább fókuszál a nyomásgyakorlásra, az érdekérvényesítésre. Fő kiindulópontja az, hogy leszakadt társadalmi osztályokat, sérülékeny csoportokat tegyen hatalmi tényezővé kifejezetten annak érdekében, hogy demokratikus eszközökkel befolyásolhassák az őket érintő folyamatokat és döntéseket. Ideális esetben a szervezett közösségi csoportok már a döntések előkészítésénél is a tárgyalóasztalnál ülnek, de ha ott nem érnek el eredményt, a szükséges társadalmi változások eléréséhez azonban szükségszerűnek tekintik a konfliktust és a harcot. [2]

Irodalomjegyzék:

[1] 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 1. melléklete
[2] Molnár A. – Peták P. – Vercseg I. (2014). Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben. Önszerveződés és szakmai együttműködés. Budapest http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_kozfejl_modszertani_edok.pdf

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató