Közösségi tervezés [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/kozossegi-tervezes-3/

 

A fogalom értelmezését segítő szócikk: A társadalmi szolidaritás kialakítása mint alapvetés

Kapcsolódó szócikkek:

A közösségi tervezésről a következő szócikkben írtunk bővebben: https://cskwiki.hu/kozossegi-tervezes-2/

A közösségi szemlélet meglétével a tervezés módja nem kérdéses. A közösségi tervezés az egyetlen alkalmas módszer arra, hogy közösségi alapú és fejlesztésű program szülessen, s ha az érintettek a tervezési szakaszban bevonásra kerülnek, aktív megvalósítóivá válnak a programnak. A tervezésbe való bevonásnak amellett, hogy vannak módszerei és fokozatai, figyelembe kell vennie az egyének helyzetét, bevonódási hajlandóságát, kapcsolódási készségét, amelyek fejlesztése fontos előkészítési feladat. Az előkészítésre ezért sokkal hosszabb idő szükséges, hiszen képessé kell tenni a szereplőket a tervezésre, és az érintettek motivációját ki kell alakítani. A valamilyen hátrányban élőkkel a képessé tétel szakmaközi munka: a szociális, az oktatási, az egészségügyi, a művelődési és más szakmai területek fenntartható és közösségi szemlélettel jól kiegészítik egymást.

A helyben megcélzott csoportok azonosítása: Különösen fontos, hogy az esélyegyenlőség szempontjából érintett/megcélzott csoportokat a közösségi tervezés során együtt azonosítsuk, és a prioritásokat is közösen állítsuk fel. Illúzió volna egy pár éves projekttől elvárni, hogy minden érintettel eredményt tudjunk elérni.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Esélyegyenlőségi módszertani útmutató