Közösségi eredmények bemutatása [szerkeszthető]

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/kozossegi-eredmenyek-bemutatasa/

 

Definíció:

A jelen útmutató keretében közösségi eredménynek tekintjük mindazon tevékenységeket, amelyek a település polgárainak, közösségeinek tevékenysége, együttműködése keretében a közösségfejlesztési folyamat során megvalósul, függetlenül attól, hogy a közösségi cselekvési tervben szerepel-e. Közösségi eredménynek tekinthető pl. bármely, a helyi közösség által szervezett program, esemény, a fiatalok által felújított ifjúsági klub, az újonnan létrehozott Facebook oldal… Azaz minden olyan esemény, akció, projekt, folyamat, „dolog”, amely a közösségfejlesztés eredményeként, következtében, illetve keretében valósul meg.

A tevékenység célja:

A közösségi eredmények bemutatásának célja az adott esemény, akció, projekt, folyamat, „dolog” minél többekkel való megismertetése, többek között annak érdekében, hogy arról ne csak azok értesüljenek, akik aktívan részt vettek a megvalósításban, hanem mások is.

Kulcsfogalmak:

  • bevonás
  • helyi cselekvési terv
  • helyi nyilvánosság
  • információs pont
  • a közösségfejlesztési folyamat eredményei
  • közösségi kiállítás

Feltételrendszer:

A feltételrendszer a választott eszköztől, módszertől függ.

Alkalmazott eszközök és módszerek:

Annak eszköztára, hogy egy-egy eredményt miképpen mutathatunk be minél többeknek, gyakorlatilag kimeríthetetlen:

  • írjunk róla a település honlapján, Facebook oldalán, a helyi lapban, figyeljünk arra, hogy ezt ne mi, hanem a megvalósításban részt vevők írják, megemlítve benne minél többeket név szerint (ezzel is elősegítjük a közösségért cselekvő helyiek közösségi elismertségének növekedését);
  • az adott eseményről, a folyamat egyes lépéseiről tegyünk ki fényképeket a helyi kulturális intézmény előterében, a település egyéb közösségi tereiben (ide értve a vendéglátóhelyeket, de akár a buszmegállót is);
  • tartsanak élménybeszámolót a megvalósításban részt vevők az előkészítés és a megvalósítás folyamatáról, ahol meg lehet ismerni pl. egy helyi fesztivál szervezésének kulisszatitkait;
  • szervezzünk kiállítást, ahol be lehet mutatni pl. az újonnan indult kézműves szakkör keretében elkészült tárgyakat, vagy a területileg illetékes muzeális intézmény és levéltár gyűjteményeiből az eredményre jellemző tárgyakból összeállított tárlatot.

A közösségi cselekvési tervünk összeállítása során minden lehetséges esetben gondoljuk végig, hogy ha az adott tervünk megvalósul, akkor erről miképpen adhatunk hírt.

Eredmények, várható kimenet:

Ezzel egyrészt elérhetjük, hogy egyre többek csatlakozzanak majd a közösségi programokhoz, másrészt növelhetjük a közösségért cselekvő, aktív helyi lakosok elismertségét.

Szakirodalom, honlaplink:

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató